GFI MailEssentials

GFI MailEssentials

Antispam filtr pro poštovní server

Pomocí použití dvou antispamových jader dosahuje GFI MailEssentials jedné z nejvyšších měr detekce spamu v oboru – přes 99 %. Je také jedničkou v eliminaci výskytu falešných pozitiv.

GFI MailEssentials se díky intuitivnímu uživatelskému prostředí snadno používá a zároveň se přizpůsobuje praktikám spamerů.Mimo antispam jádra SpamRazer, které poskytuje první vrstvu ochrany bez nutnosti nastavování, a řady dalších antispam filtrů, získáte s instalací také vylepšenou úroveň detekce v průběhu SMTP přenosu pomocí filtrů jako Greylisting a ochrana před Directory Harvesting.

Antispam GFI MailEssentials také detekuje a blokuje phishing. Dále obsahuje doplňkové nástroje pro váš mail server, včetně: disclaimer, reporting, list server, automatické odpovědi na straně serveru a POP3 downloading.

Nezískáte jen antispam, který účinně filtruje spam ihned po instalaci. Získáte také ochranu před novými typy spamu bez nutnosti zásahu do konfigurace antispamu GFI MailEssentials. S filtry, jako jsou SpamRazer, IP reputation, Bayesův filtr a další pokročilé antispamové technologie, dosahuje GFI MailEssentials 99% míry detekce při nejnižším počtu falešných pozitiv na trhu.

Proč si vybrat GFI MailEssentials za váš antispam?
 • Nejvyšší míra detekce díky dvěma antispamovým jádrům
 • Těžit z vyšší míry detekce (samostatné antivirové jádro nedetekuje všechny viry)
 • Podpora významných komunikačních platforem včetně Microsoft Exchange 2010, 2007, 2003, 2000 a Lotus Notes/Domino, Kerio MailServer a dalších SMTP serverů

Vlastnosti

 • SpamRazer: druhé antispamové jádro
 • Běžný spam filtr disponuje pouze jedním jádrem pro filtrování spamu. S GFI MailEssentials získáte i druhé jádro, SpamRazer, které vašim uživatelům poslouží jako další ochrana proti spamu. SpamRazer byl navržen s ohledem na snadné použití. Díky velmi častým aktualizacím jej nemusíte nijak nastavovat ani učit nový spam, již od počátku se účinně zbavíte nejnovějších útoků, které představuje například obrázkový spam, NDR spam, CNN spam a MSNBC spam. Získáte tak nejen kvalitní anti spam, kterým spam odfiltrujete ihned po instalaci, ale také ochráníte uživatele před novými typy spamu bez nutnosti zásahu do nastavení GFI MailEssentials. S filtry, jako jsou SpamRazer, IP reputation, Bayesův filtr a další pokročilé antispamové technologie, dosahuje GFI MailEssentials 99% míry detekce při nejnižším možném počtu falešných pozitiv na trhu.
 • Greylisting
 • Greylisting je antispamová technika používaná k detekci emailů odeslaných SMTP servery nesplňujícími příslušné normy (RFC). Zásadní většina takových SMTP serverů běží právě na počítačích napadených malware, které spameři využívají k odesílání spamu. V průběhu každého SMTP spojení zaznamená GFI MailEssentials odesilatele, příjemce a IP atresu odesílajícího SMTP serveru (tzv. trojice) a odmítne email se zprávou o dočasné chybě. Poštovní servery pracující dle RFC se během několika minut pokusí o znovudoručení emailu – jejich trojice je potvrzena a emaily se stejnou trojicí již nejsou blokovány. SMTP server nesplňující příslušná RFC se již o znovudoručení zprávy nepokouší.
 • Karanténa spamu
 • Administrátor může povolit přesun spamů do karantény. Spamy jsou ukládány do databáze, odkud jsou po přednastavené době automaticky odstraněny. Administrátor může také povolit zasílání emailových přehledů se seznamem spamu v karanténě, v případě falešného pozitiva uvolní uživatel požadovaný email z karantény na jediné kliknutí.
 • Přehledný Real-time Dashboard
 • V Real-time Dashboard naleznete veškeré důležité informace, například grafický přehled o stavu spam filtru, přehled o toku elektronické pošty, o validních emailech a spamu atd. Dashboard zobrazuje následující komponenty: stav klíčových služeb GFI MailEssentials; statistika toku elektronické pošty; zablokovaný spam; přehled o funkci POP2Exchange.
 • Automatická rotace logů
 • Administrátor nyní může nastavit automatické rotování logů – pokud soubor s logy dosáhne určité velikosti nebo stáří, začíná se logovat do nového souboru.
 • Spam Reporting
 • Zasílejte každému z uživatelů automatický denní report. Reporty obsahují přehled doručených emailů a emailů označených jako spam. Vaši uživatelé tak snadno zjistí, jaký byl poměr validní pošta/spam, a získají detailní přehled o zachycených emailech.
 • Zlikvidujte těžko zachytitelný NDR spam, MSNBC a CNN Spam
 • Spameři mají kontrolu nad botnety tvořené desítkami tisíc zombie. Pokud je na váš mail server odeslán spam, pochází z největší pravděpodobností právě z botnetu. Proto GFI MailEssentials obsahuje Botnet/Zombie Check, pomocí kterého snadno zlikvidujete těžko zachytitelný přílohový spam – například obrázkový spam, NDR spam, PDF spam, Excel spam a ZIP spam. Navíc zajistíte rychlé a efektivní prověření přílohy. GFI MailEssentials využívá k blokování spamu obě antispamová jádra.
 • Antispam a antiphishing pro server
 • Serverový anti spam GFI MailEssentials nainstalujete přímo na mail server nebo SMTP gateway. Anti spam tak spravujete centrálně, nemusíte jej instalovat a spravovat na každé stanici zvlášť. Serverový spam filtr zamezuje plnění úložišť mail serveru nevyžádanou poštou. Navíc uživatelé sami zvládnou správu i aktualizování sady antispamových pravidel i bez školení.
 • Bayesovo filtrování: pokročilá detekce spamu
 • Bayesovo filtrování považují mnozí experti a publikace na nejlepší technologii sloužící k zachycení spamu. Bayesův filtr používá matematický model založený na známém spamu a hamu (validní email). Posuďte sami, jaké výhody vám přinese v porovnání se zastaralým řešením využívajícím pouze kontrolu na klíčová slova a stahování popisu pro známý spam. Bayesův filtr GFI využívá pokročilé matematické vzorce a sadu dat vytvořenou na základě vašich dat: databáze spamu se aktualizuje ze serverů GFI, data o validní poště se získávají z odeslané pošty vašich uživatelů. Bayesův filtr se tedy nepřetržitě učí nové a nové triky spamerů a přizpůsobuje se změnám ve vaší komunikaci.
 • Automatické aktualizace databáze spamu
 • Aktualizace databáze spamu si spam filtr GFI MailEssentials stahuje v nastavených intervalech tak, jak to dělá například váš antivir pro mail server. GFI spravuje databázi ve spolupráci s řadou organizací vyhledávajících spam. Databázi spamu můžete učit i z vlastních zdrojů.
 • Chraňte vaše uživatele před hrozbou jménem phishing
 • GFI MailEssentials’ obsahuje antiphishing modul, který detekuje a blokuje phishing. Modul porovnává obsah emailu s pravidelně aktualizovanou databází phishingu, zkoumá odkazy v těle zprávy a zároveň hledá výskyt slov typických pro phishing.
 • Kam třídit spam?
 • Zvolte si sami akci pro zablokovaný spam. Můžete jej mazat, přesunout do složky na disku, přeposlat na emailovou adresu, doplnit příznak do předmětu a záhlaví zprávy, přesunout do Nevyžádané pošty nebo přesunout do podsložky s vlastním názvem v uživatelově mailboxu (například SPAM). Uživatel si tak snadno ověří, jaké emaily byly označeny za spam.
 • List server pro newslettery a diskuzní skupiny
 • List server je velmi vhodný k distribuci firemních newsletterů, protože automatizuje přihlášení a odhlášení uživatelů k odběru (vyžadováno různými zákony). Doteď byly list servery drahé a složitě se konfigurovaly. Navíc se neintegrovaly s mail servery. GFI MailEssentials se integruje s poštovním serverem a jako backend využívá databázi MS Access nebo MS SQL serveru. Podporovány jsou jak newslettery, tak diskuzní skupiny.
 • Snadné ladění Bayesova filtru pomocí Veřejných složek
 • Administrátoři mohou snadno učit Bayesův filtr pouhým přesunutím spamu nebo validní pošty do příslušné Veřejné složky. GFI MailEssentials tyto složky v pravidelných intervalech vybírá, učí Bayesův filtr a vylepšuje míru detekce. Přístup jednotlivých uživatelů k Veřejným složkám lze řešit pomocí standardního zabezpečení.
 • Disclaimery s podporou Active Directory
 • Disclaimer každého odesilatele může být doplněn o další informace z Active Directory.
 • Přidání adresy na Whitelist nebo Blacklist pomocí Veřejných složek
 • S GFI MailEssentials mohou uživatelé snadno přidat emailovou adresu na whitelist nebo blacklist. Jednoduše email přetáhnou nebo zkopírují do příslušné Veřejné složky. Uživatelům poskytnete vyšší kontrolu a snížíte nutnost administrace. Přístup jednotlivých uživatelů k Veřejným složkám lze řešit pomocí standardního zabezpečení.
 • Analýza hlavičky emailu a kontrola na klíčová slova
 • GFI MailEssentials inteligentně analyzuje hlavičku emailu a její jednotlivá pole. Detekuje podvržené hlavičky, kodované IP adresy, mutace spamu, spam odeslaný z neexistujících domén a další. Také dovoluje nadefinovat klíčová slova.
 • DNS Blacklisty (DNSBL)
 • GFI MailEssentials podporuje DNS blacklisty (real time blacklists), jednoduše řečeno seznamy spamujících IP adres. Pokud je odesílající server na takovém seznamu, email je označený za spam. GFI MailEssentials podporuje oblíbené blacklisty třetích stran, například SpamHaus, Spamcop, doplnit lze i libovolný další RBL server.
 • Spam URI Realtime Blocklisty (SURBL)
 • GFI MailEssentials porovnává odkazy v emailech oproti SURBL serverům. Administrátor může volit z několika přednastavených SURBL serverů, přidat vlastní a také volit jejich prioritu.
 • Automatický whitelist management pro snížení falešných pozitiv
 • Whitelist se stará o to, aby emaily od lidí, se kterými pravidelně komunikujete, nebyly nikdy označeny za spam. Dovolují tedy tvrdší nastavení antispamových pravidel. GFI MailEssentials obsahuje patentovaný nástroj pro automatickou správu whitelistů. V praxi jsou na whitelist přidáni všichni příjemci vámi odesílané pošty. Tato technologie významně snižuje počet falešných pozitiv, aniž by vyžadovala další údržbu. Samozřejmě můžete vytvářet i vlastní whitelisty založené na doménách, emailových adresách nebo klíčových slovech.
 • Okamžitý přehled o emailech od nových odesilatelů
 • Funkce New Senders nabízí okamžitý přehled o emailech od lidí, se kterými jste v minulosti ještě nekomunikovali. Vaši uživatelé si tak mohou lépe organizovat poštu i práci.
 • Obrana proti Directory Harvesting
 • Spameři se velmi často snaží odhadnout platnou emailovou adresu. Jednoduše generují nové a nové adresy na cílové doméně. Spam poté rozešlou na všechny z nich. GFI MailEssentials ověřuje platnost emailových adres VŠECH příjemců, a to dotazem do Active Directory nebo LDAP. Pokud zjistí neplatnou emailovou adresu příjemce, je email označen jako spam nebo rovnou odmítnut.
 • Reporty o filtrování spamu a využití emailu.
 • Reportovací nástroj GFI MailEssentials Reports nabízí podrobné reporty o provozu elektronické pošty. Zjistíte objem filtrované pošty, emaily odesílané nebo přijímané jednotlivými uživateli, účinnost jednotlivých pravidel atd.
 • Podpora SPF – Sender Policy Framework
 • Emailové adresy odesilatelů spamu jsou dnes ve valné většině podvržené. Je tedy nutné kontrolovat, zda je email validní, nebo zda byl odeslán s podvrženou emailovou adresou. K tomu slouží právě technologie Sender Policy Framework (SPF) – ověří, zda email přišel ze serverů, které k odesílání pošty určil majitel domény. GFI MailEssentials byla jedním z prvních komerčních antispamů s podporou této technologie.
 • Nastavení priority modulů
 • Nevyhovuje vám pořadí jednotlivých modulů? Nastavte si jejich prioritu dle vlastních zkušeností. Administátor může například chtít emailové whitelisty na prvním místě. Klikne tedy na daný modul a přesune jej na první místo.
 • Disclaimer, text záhlaví a zápatí
 • GFI MailEssenitals nabízí možnost doplnění tzv. disclaimeru (právní informace) do každého odesílaného emailu. Podporován je textový i HTML formát. Můžete vytvořit jeden obecný disclaimer pro celou společnost nebo více pro různé skupiny, uživatele nebo emailové adresy.
 • Email Monitoring
 • S pomocí funkce monitorování elektronické pošty můžete vytvořit centrální úložiště elektronické komunikace jednotlivce nebo celého oddělení. Po nastavení kopírování pošty na emailovou adresu jsou všechny emaily splňující podmínky uloženy na mail serveru nebo emailovém klientu.
 • Archivace emailů do SQL databáze
 • GFI MailEssentials může veškerou příchozí i odchozí poštu ukládat do databáze Microsoft SQL Serveru. Přes webové rozhraní pak můžete vyhledávat jednotlivé emaily nebo celá vlákna.
 • Bezešvá integrace s MS Exchange, Lotus Domino, Kerio MailServer a dalšími SMTP servery
 • GFI MailEssentials se přímo integruje s Microsoft Exchange 2000/2003/2007/2010 – přichytí se ke službě Exchange SMTP a nevyžaduje další konfiguraci. Pomocí SMTP protokolu se také integruje s MS Exchange 5.5, Lotus Domino, Kerio MailServer a dalšími oblíbenými SMTP/POP3 servery.
 • Certifikace Checkmark
 • GFI MailEssentials drží certifikaci Checkmark od West Coast Labs. Získala i mnoho dalších ocenění.
 • Kontrola obsahu a antivir pro poštovní server
 • GFI MailSecurity™ for Exchange/Lotus/SMTP je řešení pro kontrolu obsahu, detekci exploitů, analýzu rizik a antivir pro poštovní server, které blokuje všechny typy emailových hrozeb předtím, než mohou ohrozit uživatele emailu.
 • Jste v dobré společnosti...
 • GFI MailEssentials si za svůj antispam zvolila řada společností. Zde uvádíme pouze několik z nich: Toyota, IBM, Schuff International, PerotSystems, British Midlands, B&W Speakers a další.


Máte zájem o produkty GFI? Neváhejte nás kontaktovat!!


Zaslat kopii zprávy na můj e-mail


Pokud máte zájem o jakékoliv doplňující informace, neváhejte nás prosím kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného formuláře, na telefonu +420-225-091-211 nebo pomocí emailu