Microsoft System Center

Spravujeme datacentra skrze Microsoft System Center

Řešení System Center zajišťují integrovanou správu veškerých aspektů IT infrastruktur ve fyzických i virtuálních prostředích a využívají doporučení pro správu založená na ověřených znalostech. Tak pomáhají organizacím podstatně urychlit návratnost investic.

Díky nejrozsáhlejšímu partnerskému ekosystému, nejzajímavějšímu licenčnímu modelu a nejvýhodnějším podmínkám nabízí řešení System Center nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO) a vysokou návratnost investic (ROI). Díky svým funkcím a ekonomickým přínosům poskytují řešení System Center nejrychlejší zhodnocení investic při budování flexibilnější IT infrastruktury.


Hlavní výhody System Center

Integrovaná řešení od klientských počítačů po datacentra – řešení Microsoft System Center představují integrovanou, rozšiřitelnou platformu pro správu IT prostředků zvyšující produktivitu a efektivitu IT specialistů.

 • Další informace
 • Správa IT prostředků používáním většího počtu řešení pro správu zvyšuje složitost každodenních úkolů a zvyšuje provozní náklady. Řešení Microsoft System Center představují integrovanou, rozšiřitelnou platformu pro správu IT prostředků zvyšující produktivitu a efektivitu IT specialistů. Aby bylo možné zajistit ucelenou správu nepostradatelných aplikací a IT služeb, musí IT oddělení sledovat všechny aspekty IT infrastruktury. Od klientských počítačů, které uživatelé používají každý den, po servery v datacentrech, řešení System Center nabízejí ucelenou správu prostřednictvím následujících výhod:

  • Integrovaná řešení
   Řešení Microsoft System Center jsou vzájemně integrována, a poskytují tak ucelený a konzistentní přístup ke správě. Navíc se tato řešení integrují s řešeními společnosti Microsoft pro základní infrastrukturu, jako jsou řešení pro identity, zabezpečení, databáze a servery.
  • Integrované technologie
   Řešení System Center využívají technologie a rozhraní pro správu nabízené základní platformou, včetně nejnovějších operačních systémů Windows: Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Řešení System Center využívají technologie a rozhraní pro správu ke sběru informací a monitorování a nabízejí těsnější kontrolu konfigurací operačních systémů a souladu s legislativními požadavky. Kromě toho jsou řešení System Center optimalizována pro zjednodušení správy systémů a aplikací již implementovaných v organizaci, jako jsou Active Directory Domain Services (AD DS), Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server a aplikace Microsoft .NET.
  • Meziplatformní integrace a vzájemná funkční spolupráce
   Řešení System Center představují centralizovaná řešení pro správu a monitorování multiplatformních prostředí, jako jsou Linux a UNIX, a pro správu různých technologií hypervizorů včetně virtualizačních prostředí jiných výrobců, například VMware. Řešení System Center také nabízejí konektory využívající otevřené standardy jako Web Services for Management (WS-Management), které vzájemně spolupracují a sdílejí informace s různými podnikovými systémy pro správu a helpdesk.
  • Škálovatelné a rozšiřitelné datové modely
   Řešení System Center jsou založena na škálovatelném a rozšiřitelném modelu, který IT specialistům umožňuje definovat, nasazovat, monitorovat a spravovat IT prostředky prostřednictvím rozhraní API a vývojářských nástrojů v sadách SDK pro každé z řešení System Center.

Správa fyzických a virtuálních IT prostředí – řešení Microsoft System Center zajišťují jednotný postup, kterým mohou IT specialisté spravovat fyzická i virtuální IT prostředí pomocí shodných konzol a nástrojů pro správu a snižovat tak složitost správy a celkové náklady.

 • Další informace
 • Virtualizační technologie získávají v IT prostředích stále důležitější postavení. Virtualizace ovšem také zvyšuje složitost správy aplikací a služeb. Řešení Microsoft System Center zajišťují jednotný postup, kterým mohou IT specialisté spravovat fyzická i virtuální IT prostředí pomocí shodných konzol a nástrojů pro správu a snižovat tak složitost správy a celkové náklady. Řešení System Center tyto výhody poskytují prostřednictvím následujících vlastností:

  • Ucelená bezproblémová správa
   Řešení Microsoft System Center jsou vzájemně integrována, a poskytují tak ucelený a konzistentní přístup ke správě. Navíc se tato řešení integrují s řešeními společnosti Microsoft pro základní infrastrukturu, jako jsou řešení pro identity, zabezpečení, databáze a servery.
  • Integrované technologie
   Řešení System Center nabízejí konzistentní přístup ke správě bez ohledu na to, zda aplikace, služby či operační systémy běží ve fyzickém či virtuálním prostředí.
  • Obecná metodologie správy
   Řešení System Center umožňují IT specialistům spravovat virtuální prostředí pomocí shodných nástrojů, procesů, procedur a se stejnými znalostmi, jaké potřebují pro správu fyzických prostředí, a to až na aplikační úrovni.
  • Menší složitost
   Řešení System Center integrují správu virtuálních prostředí s infrastrukturou pro správu serverů a klientských počítačů, takže IT oddělení mohou dosahovat výhod snížení nákladů prostřednictvím konsolidace serverů a zároveň omezovat celkovou složitost systémů.

Správa založená na znalostech – řešení Microsoft System Center obsahují integrované znalostní báze založené na oborových standardech a umožňují IT specialistům přidávat další, specifické znalosti.

 • Další informace
 • Organizace musí pečlivě kontrolovat průběžné náklady na správu svého IT prostředí a dosahovat rychlé návratnosti investic využíváním vhodných znalostí, postupů a podpory od výrobců a jejich partnerů. Řešení Microsoft System Center představují platformu, kterou je možné rychle implementovat a okamžitě tak dosáhnout výsledků. Organizace mohou dosahovat rychlé návratnosti investic, protože řešení System Center jim poskytují následující výhody:

  • Ověřené postupy založené na znalostech
   Řešení System Center vyhledávají a shromažďují informace o infrastruktuře, zásadách, procesech a ověřených postupech, aby IT organizace mohly zvyšovat produktivitu a zajišťovat požadované úrovně služeb potřebných k podpoře podnikání. Sady akcelerátorů řešení, Management Pack a Configuration Pack založené na těchto znalostech poskytují doporučené postupy, šablony a automatizaci úloh.
  • Doporučené provozní postupy
   Toto řešení zahrnuje doporučené provozní postupy založené na knihovně ITIL (IT Information Library) a specifikaci MOF (Microsoft Operations Framework), takže IT specialisté mohou vyhodnocovat aktuální úrovně vyspělosti správy IT služeb, upřednostňovat nejdůležitější procesy a používat prověřené principy a doporučené postupy pro optimalizaci správy IT infrastruktur.
  • Vysoká automatizace
   Řešení System Center mohou hrát významnou roli v dosažení provozní automatizace prostřednictvím využití a integrace existujících nástrojů a používáním ověřených procesů, jako jsou ITIL a MOF. Tato řešení pomáhají IT specialistům automatizovat procesy jako nasazení operačních systémů, poskytování softwaru, určování posloupností úloh a zálohování a obnovení dat.

Rychlejší zhodnocení – řešení Microsoft System Center představují platformu, kterou je možné rychle implementovat a okamžitě tak dosáhnout výsledků.

 • Další informace
 • Správa IT prostředků používáním většího počtu řešení pro správu zvyšuje složitost každodenních úkolů a zvyšuje provozní náklady. Řešení Microsoft System Center představují integrovanou, rozšiřitelnou platformu pro správu IT prostředků zvyšující produktivitu a efektivitu IT specialistů. Aby bylo možné zajistit ucelenou správu nepostradatelných aplikací a IT služeb, musí IT oddělení sledovat všechny aspekty IT infrastruktury. Od klientských počítačů, které uživatelé používají každý den, po servery v datacentrech, řešení System Center nabízejí ucelenou správu prostřednictvím následujících výhod:

  • Hodnota v okamžiku nasazení
   Řešení System Center umožňují nasazení a rychlé přizpůsobení tak, aby splňovala potřeby organizací. Organizace tam mohou využít své stávající zkušenosti s Windows a tedy minimalizovat potřebu nákladného rozsáhlého školení správců a personálu helpdesku.
  • Integrace s nejsilnější partnerskou komunitou
   Partneři pro produkty System Center nabízejí specializované šablony služeb a aplikace pro správu, které rozšiřují možnosti a zvyšují kontrolu nad infrastrukturami založenými na produktech jiných výrobců, aplikacemi (například od společností SAP, Oracle či Apache) a operačními systémy (například Linux či UNIX).
  • Maximální využití investice
   Řešení System Center nabízejí nejrychlejší zhodnocení díky svému výhodnému licencování, sníženým celkovým nákladům na vlastnictví, doporučeným postupům pro hlavní IT operace a šablonám řešení.

Řešení System Center pomáhají IT specialistům při správě fyzických a virtuálních IT prostředí v datacentrech, stolních počítačích i zařízeních.Máte zájem o instalaci nebo správu System Center? Neváhejte nás kontaktovat!!


Zaslat kopii zprávy na můj e-mail


Pokud máte zájem o jakékoliv doplňující informace, neváhejte nás prosím kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného formuláře, na telefonu +420-225-091-211 nebo pomocí emailu