Bezpečná likvidace dat, HDD, USB disky

BEZPEČNÁ LIKVIDACE DAT Z PAMĚŤOVÝCH MEDIÍ - HDD, DVD, CD

Bezpečná likvidace dat, HDD, USB disky

Služba zajišťuje bezpečnou likvidaci dat na paměťových médiích libovolného typu, např. z pevného disku (harddisk HDD) a optických medií (CD, DVD), telefonů, SSD disků, diskových oddílů a přenosných USB flash disků a dalších zařízení.

Pokud se soubor či adresář smaže standardním příkazem, data sice zdánlivě zmizí, ale ve skutečnosti jsou stále na disku přítomna. K těm se pak pomocí jednoduchých programů může dostat někdo nepovolaný. Po smazání naší službou již není možné data jakkoli obnovit.

JAK PROBÍHÁ LIKVIDACE A NEVRATNÉ SMAZÁNÍ

  1. Disky jsou převzaty od zákazníka, případně je možné je přivézt na naši pobočku. 
  2. Při převzetí je vyplněn předávací protokol. 
  3. Poté jsou disky magnetickou pecí znehodnoceny a ekologicky zlikvidovány.
  4. Následně je připraven protokol o likvidaci, který je společně s fakturou zaslán zákazníkovi.
Degausser INTIMUS 9000

Pokud je zákazník v nedojezdové vzdálenosti, může média na své náklady poslat přepravní služnou či jiným bezpečným způsobem.

NEJBEZPEČNĚJŠÍ SMAZÁNÍ DAT Z PAMĚŤOVÝCH MÉDIÍ (HDD)

Mechanická likvidace se provádí na zařízení Degausser INTIMUS 9000, který pomocí elektromagnetického impulzu efektivně a trvale odstraňuje informace z datových médií, jako jsou např. pevné disky. Magnetická pec Degausser ničí magnetickou strukturu disku, data jsou neobnovitelná a médium již nelze použít. Odstraňuje data i z poškozených harddisků nezávisle na operačním systému.
stroj na zničení HDD

Skartaci provádíme nejen ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, ale i jako zničení nadbytečných dokumentů, které nepodléhá žádné zákonné úpravě.

Při likvidaci dat se postupuje podle všeobecně uznávané normy amerického ministerstva obrany (5220.22-M) - mechanická a chemická likvidace, vícenásobný přepis dat a výmaz v magnetické peci. Zařízení pro likvidaci dat má také certifikaci americké národní bezpečnostní agentury (NSA). Tento způsob je také označován serverem Technet za nejbezpečnější.

OPĚTOVNÉ POUŽITÍ DISKŮ

Pokud má zákazník zájem o další použití disku, lze využít softwarovou likvidaci. Ta je časově náročnější a výrazně dražší, než je uvedeno v ceníku. Pokud máte o službu zájem, obraťte se prosím na naše obchodní oddělení.

SMAZÁNÍ DAT Z TELEFONŮ, SSD, CD, DVD

Jsme schopni zajistit speciální skartovačku, která zlikviduje i SSD disky, mobilní telefony nebo comapct disky (CD, DVD, Blu-ray) . Tuto službu je nutné objednat s delším časovým předstihem.

Pomocí výše zmíněné magnetické pece je možné zlikvidovat pouze klasické harddisky a magnetické pásky. Jsme ale schopni pomocí speciální skartovačky zklikvidovat i SSD disky, mobilní telefony nebo CD.

LIKVIDACE DAT PODLE NOREM

Vhodný způsob bezpečné likvidace dat je vždy volen podle přání zákazníka a s ohledem na záznamovou technologii datového média - pevného disku (harddisku), diskety, magnetické pásky, CD, DVD, Blu-ray, ale i papírové nosiče a jiné nedigitální formy ukládání dat. U médií s magnetickým zápisem lze v některých případech zachovat záruku. U většiny typů datových nosičů však již není médium po likvidaci dat funkční.

DOKLAD O LIKVIDACI

Ke každé zakázce je vystaven doklad
o bezpečné likvidaci dat s vypsanými sériovými čísly jednotlivých zařízení. Jsme schopni zajistit certifikaci, resp. dodržení postupů a norem dle NBÚ, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001. Svěřená data jsou neustále pod dohledem bezpečnostního pracovníka.

NESTAČÍ SOUBORY VHODIT DO KOŠE A FORMÁTOVAT DISK

Velmi málo uživatelů PC si při své práci uvědomuje určitou „nedokonalost” operačního systému při mazání dat. Pokud se soubor či adresář smaže standardním příkazem, data sice zdánlivě zmizí, ale ve skutečnosti jsou stále na disku přítomna. Může tedy nastat situace, že na první pohled úplně čistý disk, je napěchován Vašimi citlivými daty. K těm se pak pomocí jednoduchých programů může dostat někdo nepovolaný. Pozor! Ani standardní formátování disku nepomůže.

Z tohoto důvodu nabízí naše společnost Comes, spol. s r.o., odbornou likvidaci dat z počítačů, které jsou určeny pro likvidaci, nebo pro použití u jiných uživatelů. Nabízíme odbornou bezpečnou likvidaci dat na médiích libovolného typu. O nevratném smazání dat, resp. likvidaci datového nosiče vám vystavíme certifikát, který zaručuje 100% a trvalé vymazání dat z média.

JAK SMAZAT CITLIVÁ DATA Z TELEFONU, ZNIČIT CITLIVÉ SOUBORY

Existuje mnoho návodů jak data smazat pomocí softwarových metod. Je k tomu potřeba odborné znalosti, vybavení, mnoho času a je to bez záruky. 

Příklad doby trvání likvidace dat z HDD pomocí software: pro porovnání při použití nástroje Active KillDisk – Hard Drive Eraser a doporučených tří cyklů One Pass Zeros se dostaneme na dobu 3 hod 29 min pro trvalou bezpečnou likvidaci dat ze 160GB 3,5“ HDD. zdroj

Další zdroje: 

Takhle drtí pevní disky NSA, Jak vymazat telefon, Aplikace pro méně bezpečné přepsaní dat

GDPR A LIKVIDACE DAT

GDPR neboli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů je legislativa, která platí od 25. 5. 2018. Nařízení přináší mnoho povinností pro firmy i instituce. Jedním z práv fyzických osob je smazání osobních údajů z firemních záznamů (právo být zapomenut). Povinností firem je zabránit šíření či úniku osobních údajů.

Comes, spol. s r.o., nabízí související služby:

  1. Likvidaci dat z magnetických paměťových medíí - SD karty, Hard disky (HDD), zálohovací pásky atd.
  2. Likvidaci dat z nemagnetických paměťových médiíí – SSD disky , CD/DVD , USB Flash disky, telefony.

CENY A RYCHLOST LIKVIDACE

Platba je u stálých zákazníků prováděna na základě zaslané faktury po provedení likvidace. U nových zákazníků je likvidace provedena na základě uhrazení zálohové faktury. Jiná metoda platby není možná. Disky zpravidla likvidujeme do druhého pracovního dne.  

Ceny mechanické likvidace dat jsou následující:

Bezpečna mechanická likvidace dat (cena za kus) Cena bez DPH 21%
Smazání a likvidace HDD 1-10 kusů 159,-
Smazání a likvidace HDD 11-50 kusů 129,-
Smazání a likvidace HDD více jak 50 kusů 109,-
Smazání a likvidace PC/notebooku 1-10 kusů 349,-
Smazání a likvidace PC/notebooku 11-50 kusů 319,-
Smazání a likvidace PC/notebooku více jak 50 kusů 299,-
Likvidace mobilního telefonu 79,-
Likvidace mobilního telefonu více jak 10 kusů 59,-

Pokud zákazník požaduje opětovné použití smazaného disku, jsou data odstraněna pomocí speciálního softwaru. Cena této likvidace:

Bezpečna likvidace dat včetně zpětného odběru (cena za kus) Cena bez DPH 21%
Bezpečná likvidace dat včetně zpětného odběru 1-10 kusů 499,-
Bezpečná likvidace dat včetně zpětného odběru 11-50 kusů 449,-
Bezpečná likvidace dat včetně zpětného odběru více jak 50 kusů 399,-Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!!


Zaslat kopii zprávy na můj e-mail


Pokud máte zájem o jakékoliv doplňující informace, neváhejte nás prosím kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného formuláře, na telefonu +420-225-091-211 nebo pomocí emailu