Úschova archivních médií

Úschova archivních medií


  • Tato služba zabezpečuje pravidelné vyzvedávání archivních médií zákazníka a jejich bezpečné uložení v prostorách společnosti Comes,spol. s r.o..
  • Služba splňuje podmínku uložení záložních, případně archivních dat mimo lokalitu zákazníka.
  • Služba garantuje rychlé doručení uložených médií zákazníkovi na základě jeho požadavku, nebo v případě nutnosti obnovy dat.
  • Média jsou transportována v certifikovaném přepravním boxu.
  • Služba je garantována v pracovních dnech v rozmezí 8:00 – 17:00 hodin.
  • Maximální počet relací je 1x denně, minimální 1x měsíčně.

V Praze nabízíme bezpečnou úschovu archivních datových médií, CD, DVD, HDD, USB, magnetická média atd.Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!!


Zaslat kopii zprávy na můj e-mail


Pokud máte zájem o jakékoliv doplňující informace, neváhejte nás prosím kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného formuláře, na telefonu +420-225-091-211 nebo pomocí emailu