IT služby

Comes HelpDesk

Systém technické podpory HelpDesk společnosti COMES, spol. s r.o., je podpůrná aplikace pro zajištění vzájemné komunikace mezi klienty a dodavatelem služeb. Její používání je velice jednoduché a pro své uživatele přívětivé. Má mnoho pozitivních aspektů vedoucích k rychlému a efektivnímu naplňovaní smluvních služeb pro naše klienty.

Více informací
Comes HelpDesk

Popis systému HelpDesk

Systém technické podpory HelpDesk společnosti COMES, spol. s r.o., je navržen jako webová aplikace. Lze ho použít přímo a není třeba jej instalovat. K jeho používání je pouze zapotřebí nainstalovaný internetový prohlížeč. Aplikace se nachází na adrese https://helpdesk.comes.cz. Našim klientům doporučujeme odkaz na tuto adresu uložit na pracovní plochu svého počítače. Pro lepší orientaci na ploše lze změnit i vzhled ikony odkazu. Do systému HelpDesk je možné též přistoupit přes naše webové stránky www.comes.cz. Na titulní stravě vpravo nahoře je zobrazena ikona pro vstup do systému. Přístup do systému je nastaven všem zaměstnancům spravované společnosti, případně jejich zástupcům. Přihlašovací jméno koresponduje s e-mailovou adresou uživatele, heslo si každý uživatel zvolí sám.

K čemu slouží aplikace HelpDesk COMES

Systém HelpDesk slouží k zadávání žádostí na odstranění problémů s výpočetní technikou, které se vyskytují u našich klientů. Požadavky na servisní podporu, zadané prostřednictvím tohoto systému, se řeší dvojím způsobem. Jednak okamžitě bez potřeby schvalovacího procesu. Zde se jedná o garanční opravy, běžnou údržbu, uživatelskou podporu a služby definované ve smlouvě bez následných finančních požadavků. V druhém případě se jedná o požadavky, které vyžadují schválení vedoucího pracovníka a mají též částečně obchodní charakter. Tyto požadavky bývají většinou ukončeny fakturací. Jedná se například o drobné nákupy spotřebního materiálu či náhradních dílů. I tento schvalovací proces umí systém HelpDesk ošetřit.

Co se děje s požadavky uživatelů

Vyplněná žádost o řešení požadavku je automaticky doručena přidělenému správci. Ten ji buď sám vyřeší nebo ji dle povahy požadavku deleguje na dalšího řešitele v týmu techniků. O všech transakcích probíhajících v HelpDesku jsou všichni uživatelé informováni e-mailovými zprávami. V těch je vždy uvedena informace, jak je na požadavek reagováno. Dále pak odkaz, který zavede uživatele zpět do HelpDesku na místo, kde je jeho požadavek zaznamenán. U každého požadavku se automaticky otvírá diskrétní diskusní fórum. Do této diskuse vstupuje zadavatel a řešitelé svými reakcemi. Průběh celého řešení problému je tak zaznamenáván a ukládán. Po vyřešení požadavku je tento řešitelem označen jako ukončený. Uživatel může řešení svých požadavků průběžně sledovat v kapitole s názvem Vaše požadavky.

Kdy HelpDesk pracuje správně

Systém HelpDesk má mnoho nesporných výhod. Je operativní, exaktní, disponuje záznamem všech událostí a umožňuje zpětnou kontrolu kvality práce dodavatele služeb. Je také dobrým motivačním faktorem. To vše je pravda, ale bez důsledného používání systému oběma stranami, to znamená, jak zadavatelem, tak i řešitelem, jeho efektivita klesá. Jen důsledné využívání systému může přinést kýžený efekt. Aplikaci HelpDesk stále vyvíjíme a zdokonalujeme, a to především na základě podnětů našich zákazníků. Systém HelpDesk je oboustranně výhodný a přináší zvýšení produktivity dodávaných služeb. I z tohoto důvodu dáváme tento systém svým smluvním partnerům k dispozici zdarma.

Rychlé info

Instalace

Systém HelpDesk není třeba instalovat. Jako webová aplikace je dostupná prostřednictvím jakéhokoliv internetového prohlížeče.

Cena

Systém HelpDesk je našim smluvním partnerům k dispozici zdarma.

Existuje také jiný způsob komunikace?

Ano, dle smlouvy o poskytnutí IT služeb je možné požadavky zadávat také osobně, telefonicky a e-mailem. Z výše popsaných důvodů je ale HelpDeskový systém upřednostňován. Pokud je to možné, jsou do něj požadavky zadané jinými komunikačními kanály přepsány.

Máte o danou službu zájem?
Napište nám

    Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů