Antispamy

GFI MailEssentials

Pomocí použití dvou antispamových jader dosahuje GFI MailEssentials jedné z nejvyšších měr detekce spamu v oboru – přes 99 %. Je také jedničkou v eliminaci výskytu falešných pozitiv. GFI MailEssentials se díky intuitivnímu uživatelskému prostředí snadno používá a zároveň se přizpůsobuje praktikám spammerů. Mimo antispam jádra SpamRazer, které poskytuje první vrstvu ochrany bez nutnosti nastavování, a řady dalších antispam filtrů, získáte s instalací také vylepšenou úroveň detekce v průběhu SMTP přenosu pomocí filtrů jako Greylisting a ochrana před Directory Harvesting.

Více informací
GFI MailEssentials

Ochrana před novými typy spamu

Nezískáte jen antispam, který účinně filtruje spam ihned po instalaci. Získáte také ochranu před novými typy spamu bez nutnosti zásahu do konfigurace antispamu GFI MailEssentials. S filtry, jako jsou SpamRazer, IP reputation, Bayesův filtr a další pokročilé antispamové technologie, dosahuje GFI MailEssentials 99% míry detekce při nejnižším počtu falešných pozitiv na trhu.

Detekce phishingu

Antispam GFI MailEssentials také detekuje a blokuje phishing. Dále obsahuje doplňkové nástroje pro Váš mail server, včetně: disclaimer, reporting, list server, automatické odpovědi na straně serveru a POP3 downloading.

Vlastnosti GFI MailEssentials

SpamRazer: druhé antispamové jádro

Běžný spam filtr disponuje pouze jedním jádrem pro filtrování spamu. S GFI MailEssentials získáte i druhé jádro, SpamRazer, které Vašim uživatelům poslouží jako další ochrana proti spamu. SpamRazer byl navržen s ohledem na snadné použití. Díky velmi častým aktualizacím jej nemusíte nijak nastavovat ani učit nový spam, již od počátku se účinně zbavíte nejnovějších útoků, které představuje například obrázkový spam, NDR spam, CNN spam a MSNBC spam. Získáte tak nejen kvalitní antispam, kterým spam odfiltrujete ihned po instalaci, ale také ochráníte uživatele před novými typy spamu bez nutnosti zásahu do nastavení GFI MailEssentials. S filtry, jako jsou SpamRazer, IP reputation, Bayesův filtr a další pokročilé antispamové technologie, dosahuje GFI MailEssentials 99% míry detekce při nejnižším možném počtu falešných pozitiv na trhu.

Greylisting

Greylisting je antispamová technika používaná k detekci e-mailů odeslaných SMTP servery nesplňujícími příslušné normy (RFC). Zásadní většina takových SMTP serverů běží právě na počítačích napadených malware, které spammeři využívají k odesílání spamu. V průběhu každého SMTP spojení zaznamená GFI MailEssentials odesilatele, příjemce a IP adresu odesílajícího SMTP serveru (tzv. trojice) a odmítne e-mail se zprávou o dočasné chybě. Poštovní servery pracující dle RFC se během několika minut pokusí o znovu doručení e-mailu – jejich trojice je potvrzena a e-maily se stejnou trojicí již nejsou blokovány. SMTP server nesplňující příslušná RFC se již o znovu doručení zprávy nepokouší.

Karanténa spamu

Administrátor může povolit přesun spamů do karantény. Spamy jsou ukládány do databáze, odkud jsou po přednastavené době automaticky odstraněny. Administrátor může také povolit zasílání e-mailových přehledů se seznamem spamu v karanténě, v případě falešného pozitiva uvolní uživatel požadovaný e-mail z karantény na jediné kliknutí.

Přehledný Real-time Dashboard

V Real-time Dashboard naleznete veškeré důležité informace, například grafický přehled o stavu spam filtru, přehled o toku elektronické pošty, o validních e-mailech a spamu atd. Dashboard zobrazuje následující komponenty: stav klíčových služeb GFI MailEssentials; statistiku toku elektronické pošty; zablokovaný spam; přehled o funkci POP2Exchange.

Automatická rotace logů

Administrátor nyní může nastavit automatické rotování logů – pokud soubor s logy dosáhne určité velikosti nebo stáří, začíná se logovat do nového souboru.

Spam Reporting

Zasílejte každému z uživatelů automatický denní report. Reporty obsahují přehled doručených e-mailů a e-mailů označených jako spam. Vaši uživatelé tak snadno zjistí, jaký byl poměr validní pošta/spam a získají detailní přehled o zachycených e-mailech.

Zlikvidujte těžko zachytitelný NDR spam, MSNBC a CNN Spam

Spammeři mají kontrolu nad botnety tvořenými desítkami tisíc zombie. Pokud je na Váš mail server odeslán spam, pochází z největší pravděpodobností právě z botnetu. Proto GFI MailEssentials obsahuje Botnet/Zombie Check, pomocí kterého snadno zlikvidujete těžko zachytitelný přílohový spam – například obrázkový spam, NDR spam, PDF spam, Excel spam a ZIP spam. Navíc zajistíte rychlé a efektivní prověření přílohy. GFI MailEssentials využívá k blokování spamu obě antispamová jádra.

Antispam a antiphishing pro server

Serverový antispam GFI MailEssentials nainstalujete přímo na mail server nebo SMTP gateway. Antispam tak spravujete centrálně, nemusíte jej instalovat a spravovat na každé stanici zvlášť. Serverový spam filtr zamezuje plnění úložišť mail serveru nevyžádanou poštou. Uživatelé navíc sami zvládnou správu i aktualizování sady antispamových pravidel i bez školení.

Bayesovo filtrování: pokročilá detekce spamu

Bayesovo filtrování považují mnozí experti a publikace za nejlepší technologii sloužící k zachycení spamu. Bayesův filtr používá matematický model založený na známém spamu a hamu (validní e-mail). Posuďte sami, jaké výhody Vám přinese v porovnání se zastaralým řešením využívajícím pouze kontrolu na klíčová slova a stahování popisu pro známý spam. Bayesův filtr GFI využívá pokročilé matematické vzorce a sadu dat vytvořenou na základě Vašich dat: databáze spamu se aktualizuje ze serverů GFI, data o validní poště se získávají z odeslané pošty Vašich uživatelů. Bayesův filtr se tedy nepřetržitě učí nové a nové triky spammerů a přizpůsobuje se změnám ve Vaší komunikaci.

Automatické aktualizace databáze spamu

Aktualizace databáze spamu si spam filtr GFI MailEssentials stahuje v nastavených intervalech tak, jak to dělá například Váš antivir pro mail server. GFI spravuje databázi ve spolupráci s řadou organizací vyhledávajících spam. Databázi spamu můžete učit i z vlastních zdrojů.

Chraňte své uživatele před hrozbou jménem phishing

GFI MailEssentials obsahuje antiphishing modul, který detekuje a blokuje phishing. Modul porovnává obsah e-mailu s pravidelně aktualizovanou databází phishingu, zkoumá odkazy v těle zprávy a zároveň hledá výskyt slov typických pro phishing.

Kam třídit spam?

Zvolte si sami akci pro zablokovaný spam. Můžete jej mazat, přesunout do složky na disku, přeposlat na e-mailovou adresu, doplnit příznak do předmětu a záhlaví zprávy, přesunout do nevyžádané pošty nebo přesunout do podsložky s vlastním názvem v uživatelově mailboxu (například SPAM). Uživatel si tak snadno ověří, jaké e-maily byly označeny za spam.

List server pro newslettery a diskuzní skupiny

List server je velmi vhodný k distribuci firemních newsletterů, protože automatizuje přihlášení a odhlášení uživatelů k odběru (vyžadováno různými zákony). Doteď byly list servery drahé a složitě se konfigurovaly. Navíc se neintegrovaly s mail servery. GFI MailEssentials se integruje s poštovním serverem a jako backend využívá databázi MS Access nebo MS SQL serveru. Podporovány jsou jak newslettery, tak diskuzní skupiny.

Snadné ladění Bayesova filtru pomocí Veřejných složek

Administrátoři mohou snadno učit Bayesův filtr pouhým přesunutím spamu nebo validní pošty do příslušné Veřejné složky. GFI MailEssentials tyto složky v pravidelných intervalech vybírá, učí Bayesův filtr a vylepšuje míru detekce. Přístup jednotlivých uživatelů k Veřejným složkám lze řešit pomocí standardního zabezpečení.

Disclaimery s podporou Active Directory

Disclaimer každého odesilatele může být doplněn o další informace z Active Directory.

Přidání adresy na Whitelist nebo Blacklist pomocí Veřejných složek

S GFI MailEssentials mohou uživatelé snadno přidat e-mailovou adresu na whitelist nebo blacklist. Jednoduše e-mail přetáhnou nebo zkopírují do příslušné Veřejné složky. Uživatelům poskytnete vyšší kontrolu a snížíte nutnost administrace. Přístup jednotlivých uživatelů k Veřejným složkám lze řešit pomocí standardního zabezpečení.

Analýza hlavičky e-mailu a kontrola na klíčová slova

GFI MailEssentials inteligentně analyzuje hlavičku e-mailu a její jednotlivá pole. Detekuje podvržené hlavičky, kodované IP adresy, mutace spamu, spam odeslaný z neexistujících domén a další. Také dovoluje nadefinovat klíčová slova.

DNS Blacklisty (DNSBL)

GFI MailEssentials podporuje DNS blacklisty (real time blacklists), jednoduše řečeno seznamy spamujících IP adres. Pokud je odesílající server na takovém seznamu, e-mail je označen za spam. GFI MailEssentials podporuje oblíbené blacklisty třetích stran, například SpamHaus, Spamcop, doplnit lze i libovolný další RBL server.

Spam URI Realtime Blocklisty (SURBL)

GFI MailEssentials porovnává odkazy v e-mailech oproti SURBL serverům. Administrátor může volit z několika přednastavených SURBL serverů, přidat vlastní a také volit jejich prioritu.

Automatický whitelist management pro snížení falešných pozitiv

Whitelist se stará o to, aby e-maily od lidí, se kterými pravidelně komunikujete, nebyly nikdy označeny za spam. Dovolují tedy tvrdší nastavení antispamových pravidel. GFI MailEssentials obsahuje patentovaný nástroj pro automatickou správu whitelistů. V praxi jsou na whitelist přidáni všichni příjemci Vámi odesílané pošty. Tato technologie významně snižuje počet falešných pozitiv, aniž by vyžadovala další údržbu. Samozřejmě můžete vytvářet i vlastní whitelisty založené na doménách, e-mailových adresách nebo klíčových slovech.

Okamžitý přehled o e-mailech od nových odesilatelů

Funkce New Senders nabízí okamžitý přehled o e-mailech od lidí, se kterými jste v minulosti ještě nekomunikovali. Vaši uživatelé si tak mohou lépe organizovat poštu i práci.

Obrana proti Directory Harvesting

Spammeři se velmi často snaží odhadnout platnou e-mailovou adresu. Jednoduše generují nové a nové adresy na cílové doméně. Spam poté rozešlou na všechny z nich. GFI MailEssentials ověřuje platnost e-mailových adres VŠECH příjemců, a to dotazem do Active Directory nebo LDAP. Pokud zjistí neplatnou e-mailovou adresu příjemce, je e-mail označen jako spam nebo rovnou odmítnut.

Reporty o filtrování spamu a využití e-mailu.

Reportovací nástroj GFI MailEssentials Reports nabízí podrobné reporty o provozu elektronické pošty. Zjistíte objem filtrované pošty, e-maily odesílané nebo přijímané jednotlivými uživateli, účinnost jednotlivých pravidel atd.

Podpora SPF – Sender Policy Framework

E-mailové adresy odesilatelů spamu jsou dnes ve valné většině podvržené. Je tedy nutné kontrolovat, zda je e-mail validní, nebo zda byl odeslán s podvrženou e-mailovou adresou. K tomu slouží právě technologie Sender Policy Framework (SPF) – ověří, zda e-mail přišel ze serverů, které k odesílání pošty určil majitel domény. GFI MailEssentials byla jedním z prvních komerčních antispamů s podporou této technologie.

Nastavení priority modulů

Nevyhovuje Vám pořadí jednotlivých modulů? Nastavte si jejich prioritu dle vlastních zkušeností. Administrátor může například chtít e-mailové whitelisty na prvním místě. Klikne tedy na daný modul a přesune jej na první místo.

Disclaimer, text záhlaví a zápatí

GFI MailEssenitals nabízí možnost doplnění tzv. disclaimeru (právní informace) do každého odesílaného e-mailu. Podporován je textový i HTML formát. Můžete vytvořit jeden obecný disclaimer pro celou společnost nebo více pro různé skupiny, uživatele nebo e-mailové adresy.

E-mail Monitoring

S pomocí funkce monitorování elektronické pošty můžete vytvořit centrální úložiště elektronické komunikace jednotlivce nebo celého oddělení. Po nastavení kopírování pošty na e-mailovou adresu jsou všechny e-maily splňující podmínky uloženy na mail serveru nebo e-mailovém klientu.

Archivace e-mailů do SQL databáze

GFI MailEssentials může veškerou příchozí i odchozí poštu ukládat do databáze Microsoft SQL Serveru. Přes webové rozhraní pak můžete vyhledávat jednotlivé e-maily nebo celá vlákna.

Bezešvá integrace s MS Exchange, Lotus Domino, Kerio MailServer a dalšími SMTP servery

GFI MailEssentials se přímo integruje s Microsoft Exchange 2000/2003/2007/2010 – přichytí se ke službě Exchange SMTP a nevyžaduje další konfiguraci. Pomocí SMTP protokolu se také integruje s MS Exchange 5.5, Lotus Domino, Kerio MailServer a dalšími oblíbenými SMTP/POP3 servery.

Certifikace Checkmark

GFI MailEssentials drží certifikaci Checkmark od West Coast Labs. Společnost GFI získala i mnoho dalších ocenění.

Kontrola obsahu a antivir pro poštovní server

GFI MailSecurity™ for Exchange/Lotus/SMTP je řešení pro kontrolu obsahu, detekci exploitů, analýzu rizik a antivir pro poštovní server, které blokuje všechny typy e-mailových hrozeb předtím, než mohou ohrozit uživatele e-mailu.

Jste v dobré společnosti

GFI MailEssentials si za svůj antispam zvolila řada společností. Zde uvádíme pouze několik z nich: Toyota, IBM, Schuff International, PerotSystems, British Midlands, B&W Speakers a další.

Máte o daný produkt zájem?
Napište nám


Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů