IT systémy

UPS - záložní zdroje

Záložní zdroj neboli UPS je zařízení, které zajišťuje souvislou dodávku elektrické energie pro spotřebiče, které nesmějí být neočekávaně vypnuty. Zkratka UPS vychází z anglického názvu Uninterruptible Power Supply. V následujících odstavcích se ve stručnosti dozvíte základní informace o těchto důležitých zařízeních. Budete-li potřebovat jakékoliv doplňující informace či rady, neváhejte nás kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře. Rádi vám pomůžeme.

Více informací Koupit
UPS - záložní zdroje

Informace o UPS

Jak funguje?

UPS funguje na principu akumulátoru. Pokud není dodávka elektřiny z primárního zdroje přerušena, je baterie udržována v nabitém stavu. V okamžiku výpadku proudu zajišťuje napájení zařízení až do obnovení napětí, případně do svého vlastního vybití. Doba, po kterou UPS udrží konkrétní zařízení v chodu, je dána kapacitou akumulátorů a odběrem proudu zálohovaného zařízení. Pohybuje se od několika minut až po několik hodin.

Mechanické provedení

Standardní UPS se dodávají v různém mechanickém provedení. Malé UPS pro pracovní stanice nebo rozvaděče s aktivními síťovými prvky mají podobu robustního "psa". Pro samostatně stojící počítače, případně servery, je k dispozici provedení tower. Tyto UPS již bývají na předním panelu vybaveny ovládacími a indikačními prvky. Pro servery umístěné v RACK skříni jsou dodávány UPS v provedení RACK s montážními úchyty. Montážní výška těchto UPS je dána výkonem a začíná již na 1U.

Výkon UPS

Mimo technického řešení jsou základními parametry UPS jejich výkon a kapacita. Výkon UPS je většinou udáván jako zdánlivý výkon ve Voltampérech [VA]. Abychom si mohli udělat představu, pro jakou maximální zátěž je UPS dimenzována, je zapotřebí tento údaj násobit účiníkem. Pro výpočetní techniku je tato konstanta cca 0,7. Výsledek udává maximální zátěž ve Watech [W]. Trvalá zátěž UPS by neměla přesáhnout 75 % zátěže maximální. Důvodem je hlavně proudově náročný náběh spínaných zdrojů, které se ve výpočetní technice používají. Zjednodušeně tedy můžeme konstatovat, že maximální trvalá zátěž ve W koresponduje s polovinou zdánlivého výkonu ve VA uvedeném v parametrech dané UPS.

Kapacita UPS

Druhým důležitým parametrem je kapacita UPS, která říká, jak dlouho daná UPS vydrží záložní napětí dodávat. Tento údaj však velmi často není v základních parametrech uveden. Vychází se zde z nepsaného pravidla, že standardní UPS vydrží dodávat záložní napětí při maximální zátěži cca 20 minut. V případě, že je zapotřebí získat delší zálohovací čas, je možné vybrat UPS s vyšším výkonem, anebo lépe, použít pro tyto účely navržený model s rozšířeným počtem akumulátorů. Tyto modely jsou většinou ve svém názvu označeny X jako extendit. Počet rozšiřujících akumulátorů lze konfigurovat dle potřeby.

On-line nebo off-line?

Základním kritériem pro volbu vhodné UPS je princip přepínání vstupního napětí na záložní. Jednoduché Off-line UPS mají v klidovém stavu přímo propojen vstup s výstupem. Teprve při ztrátě vstupního napětí se startuje měnič, generující záložní napětí, který je přes relé na výstup UPS připojen. Přepnutí off-line UPS na záložní napětí může trvat až 25 ms a nikdy plynule nenaváže na sinusový průběh ztraceného napětí. Tyto vlastnosti mohou některým citlivějším zařízením vadit. Proto je tady technologie on-line UPS. On-line UPS mají stále aktivní měnič záložního napětí, který je trvale připojen na výstup UPS. Vstupní napětí pouze dobíjí akumulátory a napájí měnič. Toto řešení má výhodu v tom, že při výpadku napájecího napětí nedochází k žádnému přepínání zdrojů a tím k žádným výpadkům na výstupu z UPS. Další nespornou výhodou tohoto řešení je, že výstupní napětí lze udržovat (stabilizovat) v požadovaném rozsahu bez vlivu vstupního napětí, které může z různých důvodů kolísat.

Síťová karta

UPS určená pro zálohování serveru, či celé serverové infrastruktury, musí být vybaveny síťovou kartou. Ta zabezpečí komunikaci UPS se zálohovanými servery. V případě delšího výpadku napětí je zapotřebí prostřednictvím této síťové karty předat tuto informaci serverům. Po obdržení zprávy o ztrátě napětí se servery v dostatečném předstihu kulantně vypnou. V tomto klidovém stavu počkají až do opětovného náběhu napájecího napětí. Po startu UPS se servery též automaticky nastartují. Bez komunikace mezi serverem a UPS by po vybití akumulátorů v UPS nastalo náhlé a nekoordinované (tvrdé) vypnutí serverů, což může způsobit poškození softwaru, dat či operačního systému. Některé nové modely UPS již síťovou kartu standardně obsahují.

Máte o daný produkt zájem?
Napište nám


Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů