IT systémy

Servery

Server je specializovaný počítač, jehož úkolem je poskytovat služby pro určené uživatele. Z hlediska typu služby můžeme servery rozdělit například na fileservery určené pro ukládání dat, na databázové, poštovní a webové servery.

Více informací Koupit
Servery

Rozdělení serverů dle jejich konstrukce, výkonnosti a robustnosti

Servery pro malé společnosti a pracovní skupiny

Jedná se o relativně malé počítače, v podstatě na úrovni výkonnějších PC, ale pozor, přesto se všemi atributy serverových technologií.

Servery pro speciální služby a velký počet uživatelů

Velké servery používáme pro zabezpečení různých služeb, jako je zpracování databází, zabezpečení webových a e-mailových služeb. Dále pak také pro zajištění přístupu velkého počtu uživatelů k uloženým datům.

Serverové farmy

Tam, kde nestačí požadovanou službu zabezpečit jediný server, nastupují skupiny serverů, takzvané serverové farmy. Nasazení serverové farmy je například nutné u služeb pracujících s rozsáhlými databázemi či při zabezpečení služeb v hostingových centrech.

Redundantní servery - clustery

Je-li nutná stoprocentní dostupnost požadovaných služeb, vybavují se serverovny paralelně pracujícími servery. Tyto clustery serverů pracují společně na stejných úlohách. V případě poruchy jednoho serveru přebírá úlohu druhý. Tím je zabezpečen kontinuální provoz bez výpadků. Poruchu lze následně odstranit bez nutnosti pozastavit dodávku služeb.

Blade řešení

Blade řešení serverů přináší úsporu místa, energie a částečně redukuje investiční náklady. Jedná se o speciální konstrukční řešení, kdy pro umístnění několika serverů („žiletek“) je použita klec se společným napájecím zdrojem, ventilační jednotkou a základními komunikačními porty. Servery jsou konstrukčně uspořádány jako jeden funkční celek s jednotným managementem. Toto řešení je vhodné pro celkovou konsolidaci firemních serverů a datových úložišť.

Máte o daný produkt zájem?
Napište nám


Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů