FAQ
Často kladné dotazy

Outsourcing IT

 1. Proč je vhodné využívat ve firmě s pěti pracovníky vaši IT správu?
  Bezesporu to výhodné je. Již náš firemní slogan „Věnujte se tomu, v čem jste dobří a správu IT přenechte nám“ vysvětluje, v čem je základní princip outsourcingu. Jsme přesvědčeni, že oba základní parametry, tedy finanční náklady a kvalita podpory informačních technologií, jsou na straně outsourcingu. Náklady se snižují tím, že se jedná o sdílenou službu profesionálů. Kvalita je zabezpečena tím, že službu provádí na správu IT specializovaná firma. V podstatě nezáleží na tom, jak je spravovaná firma či společnost veliká, podporu ji vždy sestavíme přesně na míru.
 2. Pomáháte i s nastavením a údržbou IT, když máme služby v internetovém cloudu? Máme pár počítačů, dvě tiskárny a jeden router.
  Ano. Mnoho zákazníků si ještě neumí přesně představit principy outsourcingu IT. Dá se říci, že skoro ve všech případech přebíráme plnou odpovědnost za bezpečný a bezproblémový chod celého IT zákazníka. Je naprosto jedno, zda se jedná o fyzické nebo virtuální stroje. Zákazník vyžaduje od IT určité funkcionality a určitou úroveň bezpečnosti. My, jako správci vše musíme garantovat. Zákazníka pak zajímá pouze dostupnost služby a ne funkční či nefunkční server. Jsou zde samozřejmě určitá pravidla a také podmínky dané smlouvou.
 3. V kalkulačce nabízíte správu maximálně 5 serverů. Jste schopni obsluhovat i větší množství?
  Ano, jsme. Kalkulačka má za úkol, zorientovat zákazníka v cenové politice outsourcingu IT. Samozřejmě, že tento nástroj nelze udělat naprosto univerzální a přitom dostatečně přesný. Výsledky kalkulačky berte prosím jen pro základní orientaci. Přesné nacenění všech požadovaných služeb je možné jen po konzultaci s našimi obchodními zástupci. A jen pro zajímavost, ve svém portfoliu máme zákazníky s více jak sty servery.

Správa sítě

 1. Naše firma nesídlí v Praze. Provádíte správu sítě také v dalších městech? Jak správa probíhá?
  Provádíme správu sítí především v Praze a Středních Čechách. V případě vzdálenějších destinací by nastavení podpory záleželo na individuální poptávce. Vše je možné. Velice mnoho činnosti se dá zvládnout vzdáleným přístupem. Pravidelné návštěvy tím však nevylučujeme.
 2. Ve vašich referencích uvádíte především velké firmy. Poskytujete správu sítě i malým firmám a živnostníkům?
  Ano, spravujeme výpočetní techniku ve společnostech o 3 PC až po společnosti, které mají stovky uživatelů. Samozřejmě jsme schopni nabídnout služby i živnostníkům. Outsourcing IT má mnoho podob a i živnostníkovi se musí vyplatit
 3. V naší firmě nemáme žádný server. Provádíte i za těchto okolností správu počítačů?
  Samozřejmě, vlastnění serveru není podmínkou pro správu IT technologií ve společnosti.
 4. Uvádíte informaci, že po převzetí sítě provedete audit stavu IT. Tato služba je v rámci měsíčního paušálu nebo za audit platíme zvlášť?
  V případě, že si naši společnost vyberete a bude s naší společností podepsána smlouva o pravidelné správě sítě, je následný audit stavu IT proveden zdarma. U některých zákazníků je zapotřebí provést základní audit stavu IT před podpisem smlouvy, aby bylo možné nastavit správné parametry služeb. I v tomto případě je možné se na financování auditu domluvit.

Správa sítě - výpočet ceny

 1. Je cena v kalkulačce konečná? Co může cenu výrazně změnit?
  Cena navržená kalkulačkou je pouze orientační, avšak výsledná cena za službu by se od ní neměla výrazně lišit. Finální částku navrhuje obchodní zástupce naší společnosti až po osobním setkání, na kterém by se měly probrat veškeré detaily budoucí spolupráce.
 2. Jsme obchodní firma z Českých Budějovic s množstvím pokladen a skladovým systémem. Je potřeba zažádat si o individuální nabídku nebo lze považovat cenu v kalkulačce za přibližnou?
  Jak již bylo diskutováno výše, výsledná cena z webového kalkulátoru je orientační. Prosím kontaktujte naše obchodní zástupce a domluvte si pracovní setkání. Určitě vám připraví naprosto přesnou kalkulaci a možná i příznivější, než vám vyšla v kalkulačce.

Kerio Control

 1. Zabezpečíte firemní síť před útoky a viry bez placeného programu?
  Volné neplacené antivirové programy nejsou většinou určeny pro komerční použití. Tuto podmínku mají uvedenu v licenčním ujednání, které je nutno respektovat. Jsou primárně určeny pro privátní použití jednotlivých osob. V těchto verzích též chybí některé důležité moduly, bez kterých nelze kvalitní antivirovou ochranu na firemní úrovni realizovat. Placené verze antivirových programů jsou tedy pro firemní nasazení nezbytné.
 2. Naše počítače ve firmě jsou připojené pouze přes router. Jste i tak schopni ochránit počítačovou síť?
  Ano, jsme. Každá firma či organizace připojená do internetu by měla mít svoji lokální síť chráněnu firewallem. Je to bezpečnostní prvek, který oddělí lokální počítačovou síť od potencionálně nebezpečného prostředí Internetu. Kvalita firewallu musí zohledňovat velikost lokální sítě (počet uživatelů, stanic, serverů, apod.) a požadovanou úroveň ochrany. Je pravda, že určité druhy routerů mají v sobě některé funkce firewallu integrovány. Je na zvážení, zda jsou dostačující. Pro profesionální řešení a vysokou kvalitu ochrany určitě ne. Prosím kontaktujte naše specialisty pro návrh bezpečného řešení.

Strukturovaná kabeláž

 1. Jaké kategorie výkonnostní kabeláže instalujete?
  Technologie a tím pádem i kategorie použité kabeláže závisí na zpracovaném projektu zákazníka. V současné době jsou nejčastěji používány kategorie typu Cat5e a Cat6. Do nových prostor doporučujeme použít kabeláž kategorie 6. V případě částečných rekonstrukcí, nebo rozšíření stávajících kabeláží, většinou postačí klasická kategorie 5e. Použití správné technologie je vždy potřeba domluvit na začátku projektu. Pozor! Použitá kategorie má vliv na všechny komponenty kabeláže (patch panely, patch kabely, moduly zásuvek). Pro garanci všech elektrických parametrů kabeláže musí být všechny prvky kabeláže stejné kategorie.
 2. Nahradí WiFi připojení strukturovanou kabeláž?
  Zatím určitě ne. Jak říká klasik drát je drát. I když jsou současné technologie WiFi již poměrně výkonné jejich přenosové schopnosti stále leží u kotníků klasické kabeláže. Matematicky vyjádřeno, je kapacita přenosového kanálu WiFi oproti přenosové kapacitě kabelu v poměru 1:100. Dalším argumentem ve prospěch kabelového spojení je zatím podstatně vyšší spolehlivost a bezpečnost.
 3. Máte rozvedenou strukturovanou kabeláž do všech místností ve firmě tak, aby nebyla vidět?
  Ano, v naší firmě je to samozřejmostí. U zákazníků je to volitelný parametr. Lištování je levné a rychlé. Někdy je možné najít rozumný kompromis. Například kabeláž je vedena v podhledech a jen svody k zásuvkám jsou lištovány. U nových prostor, případně u generálních rekonstrukcí, je požadavek skrytého uložení kabeláže do konstrukce objektu standardní záležitostí. Komplikace mohou nastat u památkově chráněných objektů. Tam bývá situace občas složitější.

Služba Warranty Comes

 1. Jak prodloužíte záruku nových produktů zakoupených ve vašem Eshopu?
  Bohužel nelze obecně odpovědět. Záleží na produktu. Ne u všech produktů lze záruku prodloužit. Prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.
 2. Na jak dlouhou dobu lze záruku prodloužit?
  U většiny značkových produktů lze prodloužit záruku na 3 roky. U některých i na 5 let. U produktů, které mají již standardně záruku 3 roky, lze většinou ještě za příplatek vylepšit parametry záruky. Například provedení opravy na místě, či provedení opravy do druhého pracovního dne.
 3. Lze prodloužit záruku jakéhokoli u vás koupeného hardwaru?
  Ne, to bohužel zatím nejde.
 4. Máte vlastní servis nebo partnerský servis?
  Ano, servisní středisko máme. Vlastní produkty si opravujeme sami. Ostatní zboží zasíláme do značkových servisů. Některé produkty, hlavně v době garance, musí bezpodmínečně opravit smluvní partner výrobce.

Comes WiFi Cloud

 1. Jak rozvádíte wifi signál do celého domu bez datových přípojek?
  Prostřednictvím technologie WiFi Cloud. Ta zajišťuje, že nainstalujete jednotlivé přístupové body, které pak pracují společně a vytvářejí samoorganizující a samozotavující se bezdrátovou síť. Síť můžete rozšířit do celého domu bez nutnosti použít kabely. Cloudový kontrolér vám umožňuje sestavit dvě unikátní sítě, jednu „veřejnou“ a jednu „privátní“. Veřejná síť může být individuálně upravena, aby používala přístupový portál, zatímco privátní síť může fungovat jako rozšíření vaší LAN. Každá síť má své vlastní jméno (SSID). Veřejná síť je fyzicky oddělena od sítě privátní, takže nemusíte mít obavy, že vaši hosté či náhodní návštěvníci uvidí vaše data!!! Stála však platí, že WiFi síť by měla být doplňkem sítě kabelové.
 2. Naše firma sídlí v třípatrové budově. Kolik přístupových bodů je potřeba pro kompletní pokrytí?
  To záleží na velikosti prostorů a na materiálech, jimiž bude procházet WiFi signál. Obecně platí, že je vhodné umístit alespoň jeden přístupový bod na patro.
 3. Provádíte měření prostupu a šíření WiFi signálu?
  Ano, provádíme.

IT komunikace

 1. Zajistíte v naší olomoucké firmě chod emailového serveru Kerio Connect?
  Samozřejmě, že zajistíme. Instalaci můžeme provést na místě, anebo po dohodě s vaším IT oddělení, i vzdáleně.
 2. Naše firma má přes 30 zaměstnanců. Poradíte nám, který poštovní server je pro nás vhodný?
  Ano, určitě společně vybereme vhodný produkt. Vzhledem k velikosti vaší společnosti a s ohledem na cenu se jako nejvhodnější asi jeví Kerio Connect. Pro přesnou odpověď bychom ale samozřejmě potřebovali přesněji specifikovat vaše požadavky.
 3. Jaké jsou technické požadavky na provoz VoIP Kerio telefonní ústředny, když potřebujeme propojit tři různá místa?
  Záleží na tom, co je myšleno pojmem „tři různá místa“. V případě, že se bude jednat o tři vzdálené lokality, kde každá bude využívat více jak jeden IP telefon (nebo spíše více jak 10 telefonů), bude zapotřebí nasadit tři lokální Kerio Operátory, které obslouží jednotlivé lokality a vzájemně se též propojí. V opačném případě, kdy se bude jednat pouze o jednu lokalitu s více telefony a v ostatních lokalitách bude pouze jeden (nebo malý počet telefonů), je možné použít pouze jeden Kerio Operátor a vzdálené telefony k němu připojit. Ve všech případech je samozřejmě podmínkou, že na všech lokalitách bude kvalitní připojení do Internetu.

Úschova archivních medií

 1. Uschováte archivovaná data na vaše úložiště?
  V případě této služby ne. Data jsou na médiích zákazníka (pevné disky, pásky, apod.). Media jsou bezpečně uložena a nikdo nepovolaný k nim nemá přístup.
 2. Jakým konkrétním způsobem jsou vaše data zabezpečena?
  Pokud máte na mysli naše firemní data, tak ty zabezpečujeme pomocí metody Disk to Disk to Tape. Každý den jsou primárně data ze všech serverů kopírována na diskové pole, ze kterého je v případě nutnosti možné provést velice rychlé recovery. Sekundárně jsou data zálohována (archivována) na pásky v magnetopáskové jednotce. Robot jednotky se stará o to, aby se pásky měnily každý den v týdenní periodě. Měsíční pásky odnášíme do jiné lokality k archivaci.
 3. Za jak dlouho jste schopni uložená média doručit zpět?
  Služba zabezpečující úschovu archivních médií je fixována smlouvou. V této smlouvě jsou popsány všechny základní logistické parametry, jako je harmonogram odvozu médií, jejich rotace a také rychlost doručení zákazníkovi v případě mimořádné události. Všechny parametry jsou volitelné a mají samozřejmě vliv na výslednou cenu služby. V regionu Praha a okolí je čas mimořádného doručení nastaven standardně na 4 hodiny.
 4. V jakém prostředí uchováváte magnetické pásky, kazety, optické disky (DVD) a mechanické disky (HDD)?
  Úschova svěřených médií podléhá speciálnímu předpisu. Média jsou přenášena a uschovávána ve speciálních boxech. Tyto boxy jsou uloženy v ocelové skříni a uzamčeny. Přístup k médiím má pouze pověřená osoba.
 5. Jak je zabezpečena výměna médií, kdo ji provádí, používáte přepravní služby?
  Ne, přepravní služby nepoužíváme. Manipulaci s médii provádí pouze pověřené osoby, a to jak na straně naší společnosti, tak i na straně zákazníka. Seznam pověřených osob je uveden v příloze smlouvy. Každá výměna médií je zaznamenána do protokolu, který obě strany podepíší.

BackupAssist

 1. Dokážete vzdáleně zálohovat naše data z webového hostingu a ukládat je u sebe?
  Ano, v současné době tuto službu nabízíme našim smluvním partnerům.
 2. Jak zálohovací software BackupAssist vytváří popis médií? Má grafické rozhraní pro přípravu tisku štítků?
  S popisy archivačních médií samozřejmě BackupAssist pracuje. Umí vás například upozornit, abyste vložili do mechaniky pásku s určitým názvem (labelem). Samotné štítky ale zatím tisknout neumí.