Outsourcing IT

Outsourcing IT

Outsourcing IT si je možno představit jako službu, která zajistí plynulý chod informačních technologií v malých až středních firmách, kterým se nevyplatí zaměstnávat vlastního správce či IT oddělení.

Výhody outsourcingu

Využíváním outsourcingu IT firma získává kvalitní péči se 100% garancí funkčnosti hardwaru i softwaru IT. Je poskytován dohled nad síťovým operačním systémem, servery a klientskými stanicemi, je zajištěna správa síťových prvků, síťových periferií a komunikačních systémů. Pomocí vzdálené správy je řešení problémů okamžité bez nutnosti výjezdu technika.

Outsourcing IT

Vstupní analýza

Pro nastavení efektivního využívání služeb outsourcingu je proveden důkladný audit stavu - analýza jednotlivých prvků sítě (topologie, kabeláže, aktivních prvků, serverů, pracovních stanic), kontrola stavu a licencí softwaru, prověření vnitřní i vnější bezpečnosti sítě, kontrola funkčnosti UPS, zálohování atd. Na základě zjištěných výsledků zkonsolidujeme stav a navrhneme optimalizaci sítě.

Outsourcing správ sítí

Náš Outsourcing správ sítí zahrnuje klasickou Správu sítě, která Vás zabezpečí bezezbytku, a dále pak Systémovou podporu zaručující funkčnost systémové části výpočetní techniky prostřednictvím vzdálené správy nebo Uživatelskou podporu, která poskytuje uživatelskou podporu u zákazníka v rámci čerpání služeb z předplaceného balíčku. Služby často dodáváme v Praze.

Cena outsourcingu IT


Outsourcing IT je detailně upraven smlouvou na dobu neurčitou a hradí se formou měsíčního paušálu. Výše paušálu za outsourcing IT je individuální, závisí na smluvených parametrech a je pro ni rozhodující:
  • - počet a typ serverů
  • - počet klientských stanic
  • - frekvence pravidelných návštěv
  • - rychlost reakce při servisním zásahu
  • Cenu za outsourcing IT si můžete spočítat v online kalkulačce. Ikona kalkůlátoru

Reference služeb Outsourcingu IT


Za 20 let působení v oblasti IT outsourcingu máme řadu spokojených zákazníků.
  • Xertec a.s. - společnost dováží a prodává technologie pro hromadné zpracování dokumentů, obchoduje s kancelářskými potřebami a v Praze provozuje také kopírovací centrum. Pro Xertec zajištujemě outsourcing IT a další služby:

  • Průmstav a.s. - společnost působící v oboru pozemního stavitelství. Předmětem dodávek jsou novostavby, rekonstrukce, modernizace, adaptace, vestavby a nástavby s použitím standardních i zcela nových materiálů a postupů zaručujících vysokou kvalitu díla. Pro Průmstav zajištujemě outsourcing IT a další služby:

  • ONDEO Services CZ, s.r.o. - první zahraniční společnost na českém vodohospodářském trhu zabívající se výrobou, úpravou a distribucí vody, čištěním odpadních vod a zpracování kalů. Dále pak odvodem a úpravou srážkové vody, péčí o vodní zdroje, optimalizací a globálním řízením koloběhu průmyslové vody. Pro ONDEO Services CZ zajištujemě outsourcing IT a další služby:

Další reference
Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!!


Zaslat kopii zprávy na můj e-mail


Pokud máte zájem o jakékoliv doplňující informace, neváhejte prosím kontaktovat naše obchodní oddělení na telefonu +420-225-091-211 nebo pomocí emailu na