Outsourcing IT

Outsourcing IT je možné definovat jako službu, která zajistí plynulý chod informačních technologií. Dochází k předání správy a odpovědnosti za chod služeb spojených s IT smluvnímu partnerovi, který je v tomto odvětví specialistou. Využíváním outsourcingu IT firma získává kvalitní péči se 100% garancí funkčnosti hardwaru i softwaru IT. Tuto službu můžeme najít také pod názvem správa IT sítě, externí správa IT nebo jednoduše outsourcing.

Více informací
Outsourcing IT

Komplexní outsourcing IT

Pro koho je služba vhodná?
Outsourcing IT je vhodný zejména pro společnosti, kterým se nevyplatí budovat a udržovat vlastní IT oddělení, a přesto potřebují mít funkční, spolehlivou a zabezpečenou IT infrastrukturu. Je vhodný jak pro větší firmy s několika servery a vlastní infrastrukturou, tak i pro menší společnosti s větším množstvím samostatných PC.

Jaké jsou výhody outsourcingu?
Přenechání správy sítě správcům společnosti Comes, spol. s r.o., zaručuje profesionální přístup, znalosti v oboru, spolehlivost a zkušenosti podpořené více než 25 lety na trhu s informačními technologiemi. Další výhodou jsou nemalé úspory nákladů za vedení vlastního IT oddělení.
Každá společnost má přiděleného vlastního IT správce, který řeší veškeré požadavky, konzultace a problémy. Zároveň díky detailnímu provoznímu deníku zaručuje 100% zastupitelnost celým týmem specialistů. Součástí správy jsou pravidelné návštěvy, vzdálený přístup i konzultace po telefonu.

Správa sítě - Komplexní outsourcing IT

 • Komplexní dohled nad všemi IT technologiemi
 • Zahrnuje všechny body Uživatelské a Systémové podpory
 • Návrhy řešení obnovy IT
 • Vypracování investičních plánů a doporučení
 • Možnost využití souvisejících služeb za partnerské ceny
Správa sítě - Komplexní outsourcing IT

Systémová podpora

 • Zajištění funkčnosti systémů
 • Vzdálená správa a dohled
 • Dohled nad sítí, servery a klientskými stanicemi
 • Správa síťových prvků, periferií a komunikačních systémů
 • Včasný zásah v případě poruchy nebo havárie systému
 • Systém pro zadávání požadavků
Systémová podpora

Uživatelská podpora

 • Podpora zaměstnanců
 • Správa koncových stanic
 • Preventivní péče
 • Pravidelné návštěvy technika
 • Návrhy řešení obnovy IT
 • Systém pro zadávání požadavků
 • Telefonický zákaznický servis
Uživatelská podpora

Vzdálená správa

 • Zajištění funkčnosti systémů
 • Konzultace a podpora
 • Vzdálená správa a dohled
 • Dohled nad sítí, servery
 • Dohled nad síťovými prvky a periferiemi
 • Systém pro zadávání požadavků
Vzdálená správa