Úvodní obrázek k rubrice Sprava sítě

Správa IT sítě

 

Outsourcingu a poradenství v oblasti IT se naše firma věnuje od roku 1991. Díky dlouholetým zkušenostem dokážeme profesionálně zajistit efektivní a bezproblémový chod vašich IT systémů po hardwarové i softwarové stránce. Správa sítě je název služby, kterou nabízíme pro naše klienty.

KOMU JE SPRÁVA SÍTĚ URČENA?

 • Správa počítačové sítě je určena každému, kdo spravuje síť s jedním nebo více servery, nebo větší množství samostatných PC, a je pro něj neefektivní zaměstnávat vlastní správce sítě a nákladně budovat IT oddělení. Nejčastěji služby poskytujeme v Praze.

CO SPRÁVA SÍTĚ - IT OUTSOURCING ZAHRNUJE?

 • Správa sítě zahrnuje komplexní servis s garancí 100% funkčnosti hardwaru i softwaru IT sytému zákazníka.
Pro Vaši síť uděláme maximum
 • Systémová podpora - dohled nad síťovým operačním systémem, servery a klientskými stanicemi, správa síťových prvků, síťových periferií a komunikačních systémů
 • Softwarová podpora - nastavení a optimalizace síťového operačního systému, instalace softwaru a jeho update, konfigurace aplikací, zálohování, zabezpečení dat a pravidelná aktualizace antivirové ochrany
 • Vzdálená správa - okamžité řešení problémů bez nutnosti výjezdu technika, nezávislé na čase dojezdu
 • Uživatelská podpora - preventivní péče zajišťovaná pravidelnými návštěvami technika v intervalu dohodnutém ve smlouvě
 • Poradenská služba - konzultace problémů a návrhy řešení
 • Helpdesk a Hotline - webový, e-mailový a telefonický zákaznický servis
 • Vedení dokumentace o fyzické a softwarové konfiguraci ICT
 • … a v neposlední řadě také klientská sleva 3-5% na nákup ICT technologií.

JAK ZAČÍT SE SPRÁVOU SÍTĚ?

 • Před převzetím sítě do správy provedeme důkladný audit stavu - analýzu jednotlivých prvků sítě (topologie, kabeláže, aktivních prvků, serverů, pracovních stanic), kontrolu stavu a licencí softwaru, prověření vnitřní i vnější bezpečnosti sítě, kontrolu funkčnosti UPS, zálohování atd. Na základě zjištěných výsledků zkonsolidujeme stav a navrhneme optimalizaci sítě.

KOLIK SPRÁVA SÍTĚ STOJÍ?

 • Služba je detailně upravena smlouvou na dobu neurčitou a hradí se formou měsíčního paušálu. Výše paušálu je individuální, závisí na smluvených parametrech a je pro ni rozhodující:
 • Ikona kalkůlátoru
  • počet a typ serverů
  • počet klientských stanic
  • frekvence pravidelných návštěv
  • rychlost reakce při servisním zásahu
 • Představu o ceně služby si lze udělat pomocí našeho kalkulátoru.

REFERENCE

 • Za 20 let působení v oblasti IT outsourcingu máme řadu spokojených zákazníků.Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!!


Zaslat kopii zprávy na můj e-mail


Pokud máte zájem o jakékoliv doplňující informace, neváhejte nás prosím kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného formuláře, na telefonu +420-225-091-211 nebo pomocí emailu