IT systémy

Pro zajištění provozu požadovaných ICT technologií je zapotřebí mít k dispozici výpočetní systémy různých typů, rozsahů i různé složitosti. Velikost a výkonnost systémů je závislá na velikosti subjektu, který je využívá, na míře vazby subjektu na používání ICT, na požadované bezpečnosti dat a v neposlední řádě na složitosti a rozsahu nasazených technologií.

Seznam produktů
IT systémy

Které IT systémy
Vám můžeme nabídnout?

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je univerzální kabelážní systém určený pro komerční i obytné budovy. Podporuje řadu komunikačních služeb, jako jsou telefony, počítačové sítě, videa, řídicí a zabezpečovací systémy.

Servery

Server je specializovaný počítač, jehož úkolem je poskytovat služby pro určené uživatele. Z hlediska typu služby můžeme servery rozdělit například na fileservery určené pro ukládání dat, na databázové, poštovní a webové servery.

Datová úložiště

Ukládat bezpečně svá data se stalo nezbytností pro každou seriózní společnost. V případě ztráty dat se totiž firma dostává do nezáviděníhodné situace a musí vynakládat nemalé částky na jejich obnovu, pokud je ještě možná.

UPS

Záložní zdroj neboli UPS je zařízení, které zajišťuje souvislou dodávku elektrické energie pro spotřebiče, které nesmějí být neočekávaně vypnuty. To znamená, jak pro koncové stanice, tak pro servery, či jiné provozně nutné přístroje.