Systémy ICT technologií

Pro zajištění provozu požadovaných ICT technologií je zapotřebí mít k dispozici výpočetní systémy různých typů, rozsahů i různé složitosti. Velikost a výkonnost systémů je závislá na velikosti subjektu, který je využívá, na míře vazby subjektu na používání ICT, na požadované bezpečnosti dat a v neposlední řádě na složitosti a rozsahu nasazených technologií. V jiné situaci bude soukromě hospodařící rolník, který na internetu sleduje počasí a účtuje v jednoduché evidenci a v naprosto odlišné situaci bude mezinárodní korporace, která pracuje s rozsáhlými databázemi a vyžaduje stoprocentní dostupnost ICT služeb. Všechny subjekty potřebují ICT systémy.
Jaké, v jaké kvalitě a v jakém množství, Vám nejlépe zodpoví technici a obchodníci naší společnosti Comes.

 • Servery
  Server je specializovaný počítač, jehož úkolem je poskytovat služby pro určené uživatele. Z hlediska typu služby můžeme servery rozdělit například na fileservery určené pro ukládání dat, na databázové, poštovní a webové servery. Z hlediska jejich konstrukce, výkonnosti a robustnosti servery rozdělíme takto:
  • Servery pro malé společnosti a pracovní skupiny
   Jedná se o relativně malé počítače, v podstatě na úrovni výkonnějších PC, ale pozor, přesto se všemi atributy serverových technologií.
  • Servery pro speciální služby a velký počet uživatelů
   Velké servery používáme pro zabezpečení různých služeb, jako je zpracování databází, zabezpečení webových a emailových služeb. Dále pak také pro zajištění přístupu velkého počtu uživatelů k uloženým datům.
  • Serverové farmy
   Tam, kde nestačí požadovanou službu zabezpečit jediný server, nastupují skupiny serverů, takzvané serverové farmy. Nasazení serverové farmy je například nutné u služeb pracujících s rozsáhlými databázemi či při zabezpečení služeb v hostingových centrech.
  • Redundantní servery - clustery
   Je-li nutná stoprocentní dostupnost požadovaných služeb, vybavují se serverovny paralelně pracujícími servery. Tyto clustery serverů pracují společně na stejných úlohách. V případě poruchy jednoho serveru přebírá úlohu druhý. Tím je zabezpečen kontinuální provoz bez výpadků. Poruchu lze následně odstranit bez nutnosti pozastavit dodávku služeb.
  • Blade řešení
   Blade řešení serverů přináší úsporu místa, energie a částečně redukuje investiční náklady. Jedná se o speciální konstrukční řešení, kdy pro umístnění několika serverů ("žiletek") je použita klec se společným napájecím zdrojem, ventilační jednotkou a základními komunikačními porty. Servery jsou konstrukčně uspořádány jako jeden funkční celek s jednotným managementem. Toto řešení je vhodné pro celkovou konsolidaci firemních serverů a datových úložišť.


Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat!!


Zaslat kopii zprávy na můj e-mail


Pokud máte zájem o jakékoliv doplňující informace, neváhejte nás prosím kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného formuláře, na telefonu +420-225-091-211 nebo pomocí emailu