Outsourcing

IT služby

Poskytování kvalitních služeb v oblasti IT se pro naši společnost stalo úkolem s nejvyšší prioritou. Jsme schopni nabídnout komplexní servisní podporu od návrhu řešení, přes jeho realizaci, až po následnou dlouhodobou a pravidelnou péči. Jsme Vám připraveni pomoci lépe využít Vaše stávající kapacity. Zabezpečíme Vám bezproblémový a bezpečný provoz všech Vašich informačních technologií. V našem týmu pracují odborníci s bohatými zkušenostmi z různých oblastí IT. Jsou stále k dispozici rychle a efektivně řešit vzniklé problémy. Pravidelnými návštěvami u zákazníků se jim úspěšně daří předcházet nečekaným incidentům. Pro neustálý růst svých vědomostí absolvují naši technici pravidelná školení
a certifikace u předních výrobců a dodavatelů IT. Služby poskytované naší společností jsou velmi rozmanité. Jejich skladbu a rozsah Vám rádi upravíme dle Vašich individuálních požadavků.

Servis informačních technologií

Servisní středisko naší společnosti má za úkol provádět základní servisní činnost pro stávající, ale i budoucí zákazníky. Technici servisního střediska se zabývají předprodejním, garančním i pozáručním servisem všech technologií z portfolia společnosti. Jejich úkolem je rychle a kvalitně odstraňovat problémy s porouchanou technikou klientů. Mimo standardní servisní činnost má servisní oddělení v náplni práce i jednoduché instalace IT a montáž Strukturovaných kabeláží.
Pro všechny tyto činnosti jsou naši technici patřičně vyškoleni. Naše servisní středisko též spolupracuje s renomovanými
a autorizovanými středisky našich dodavatelů a výrobců IT.

Outsourcing správ sítí

Naše služba Outsourcing správ sítí garantuje stoprocentní funkčnost informačních technologií zákazníka. Služba přenáší odpovědnost za bezchybnou funkci IT zákazníka na naši společnost. Součástí služby je Systémová podpora, řešící problematiku systémové části výpočetní techniky. Dále pak Uživatelská podpora, která poskytuje podporu uživatelům včetně pravidelných návštěv u zákazníka. V neposlední řadě je možné nabídnout služby pro Podporu aplikací zákazníka. Služba Outsourcing správ sítí je nabízena v širokém rozsahu, od dílčích servisních zásahů čerpaných z předplaceného balíčku služeb, až po komplexní outsourcing s detašovaným pracovištěm našich správců přímo u zákazníka. Její rozsah a kvalita je vždy stanovena individuálně, pro každého zákazníka zvlášť, přesně podle jeho potřeb
a požadavků. Domluvené a nastavené parametry služby jsou fixovány smlouvou o dílo.

Bezpečná likvidace dat

Našim zákazníkům nabízíme bezpečnou likvidaci dat. Jsme schopni zajistit certifikaci, resp. dodržení postupů a norem dle NBÚ, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001. Dále pak ekologickou likvidaci vyřazeného hardwaru a spotřebního materiálu, včetně vystavení potřebných dokladů v souladu s legislativou, týkající se nakládání s odpady.

Cloud

V dnešní době zvýšeného zájmu o Cloudová řešení jsme naši nabídku služeb rozšířili o hostované aplikace. Hostingem se minimalizují výdaje spojené se správou, opravami a prostoji vnitrofiremních serverů. V tomto okamžiku naše společnost nabízí Hosting pro poštovní server Kerio Connect, cloudové služby Microsoft Azure, MS Office 365 a další cloudová řešení.

Úschova archivních medií

Pro zvýšení bezpečnosti dat našich klientů jsme zavedli službu bezpečného Uložení archivních médií mimo lokalitu primárních dat zákazníka. Data klientů jsou uložena v trezoru na bezpečném místě pod dohledem pracovníka naší společnosti. Touto službou zákazníkům garantujeme pravidelný odvoz médií s uloženými daty do trezoru a rychlý návrat média v případě náhlého incidentu. Služba a její parametry je garantována smlouvou o dílo.

Rozšíření záruk

Na některé produkty, dodávané našim zákazníkům, poskytuje naše společnost rozšířené záruky. Jedná se především
o síťová úložiště NAS, kde garantujeme zápůjčku náhradního úložiště po dobu opravy. Také na produkty společnosti Kerio Technologies poskytujeme rozšířenou záruku. Pro firewall Kerio Box je připravena služba okamžité zápůjčky náhradního zařízení po dobu opravy. Tato služba je našimi zákazníky velice kvitována. Přináší značné zkrácení prostojů
z důvodu výpadků primárních technologií. Služby jsou nabízeny formou certifikátů a jejich exspirace se pohybuje
v rozsahu 1 – 3 let.
Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!!


Zaslat kopii zprávy na můj e-mail


Pokud máte zájem o jakékoliv doplňující informace, neváhejte prosím kontaktovat naše obchodní oddělení na telefonu +420-225-091-211 nebo pomocí emailu na .