PUBLIKOVÁNO 29. 8. 2017

ALVAO Asset Management – evidujte, co potřebujete

ALVAO Asset Management je informační systém, který vám zajistí dokonalý přehled o hardwarové a softwarové situaci v celé vaší organizaci a všech pobočkách. Jeho uživatelé jsou převážně pracovníci oddělení správy výpočetní a komunikační techniky (ICT) v organizacích. Základem systému je evidence počítačů, předmětů, zařízení a software. Tato evidence nezastupuje běžnou účetní evidenci majetku, ale rozšiřuje ji o specifické informace a funkce, které potřebují pracovníci ICT ke své práci.

S využitím nejmodernějších metod dokáže ALVAO detekovat hardware a software na dálku a nenutí techniky ručně obcházet každé PC ani instalovat agenty. Díky tomu lehce zvládnou provést inventuru majetku i softwarový audit.

Kromě evidence systém podporuje řadu typických úkolů, které jsou náplní pracovníků ICT.

Poslední články:

Seznam příspěvků