PUBLIKOVÁNO 15. 8. 2016

Comes Cloud Backup

Co je Comes Cloud Backup?

Comes Cloud Backup je služba umožňující sekundární zálohování vašich dat do vzdálené lokality. Jedná se o jednoduché a cenově úsporné řešení zálohování, které rozšiřuje vyzkoušené a prověřené místní nástroje. Zajišťuje bezpečnou ochranu dat mimo vaši kancelář.

Jak služba funguje?

Data se automaticky v pravidelných intervalech zálohují na úložištěumístěné v našem datovém centru. Po dokončení prvotní zálohy se doplňují jenom přírůstkové změny ve stanoveném časovém období. Při použití této technologie není komunikační linka nijak přetížena. Pro velké objemy dat je možné prvotní zálohu provést lokálně a data přenést na pevném disku, aby se zabránilo dlouhému vytížení internetové linky.

Proč službu využívat?

Sekundární záloha dat pomocí cloudového řešení přispívá k mnohem větší bezpečnosti vašich dat. Díky tomu, že jsou data umístěna mimo vaši kancelář, nedojde v případě požáru, záplavy nebo odcizení zařízení k jejich nenahraditelné ztrátě. Nemusíte již sekundární zálohu provádět ukládáním dat na externí harddisk nebo magnetickou pásku, které jsou pravidelně odnášeny na bezpečné místo. Vše probíhá automaticky, je tak vyloučen nespolehlivý lidský faktor. Případná rekonstrukce dat je též jednoduchá. Datový archiv v cloudovém úložišti je stále přístupný.

Pro jaké produkty lze služba použít?

V současné době umíme tento způsob zálohování nabídnout pro tyto zálohovací programy: Backup Assist a Altaro VM Backup. V případě použití jiných zálohovacích systémů je možné dohodnout individuální řešení.

Kdo má k datům přístup?

Data jsou umístěna v našem datovém centru a do úložiště se ukládají pomocí šifrovacího klíče. Již před odesláním z vašeho serveru jsou data zašifrována a není tedy možné s nimi nikterak nakládat.

Kolik Comes Cloud Backup stojí?

Prvotní nasazení služby je kalkulováno individuálně pro každého zákazníka. Cena se pohybuje v rozmezí 100-3000 Kč. Úložný prostor není kapacitně omezen a jeho využití je účtováno měsíčně. Vyúčtování je vždy za nejvyšší objem uložených dat v rámci daného měsíce. První využitý TB diskového prostoru stojí 1290,- Kč bez DPH. Každých dalších 0,5 TB stojí 590,- Kč bez DPH.

Poslední články:

Seznam příspěvků