PUBLIKOVÁNO 20. 7. 2017

Nenechte hromy a blesky narušit Vaši práci

Léto s sebou přináší kromě tropických teplot také časté bouřky a s nimi blesky, které přináší značná rizika. Takový dobře mířený blesk může jednoduše vyhodit proud v celé kanceláři a způsobit nečekané ztráty. Ať už kvůli výpadku proudu přijdete o rozdělanou práci nebo se Vám nedejbůh v jeho důsledku naruší funkčnost některého z využívaných hardwarů, budete si určitě rozčileni říkat, co jsem mohl udělat lépe?

Řešením je vybavit Vaši kancelář záložním zdrojem tzv. UPS. Jedná se o zařízení, které zajišťuje souvislou dodávku elektrické energie pro spotřebiče, které nesmějí být neočekávaně vypnuty. To znamená jak pro koncové stanice, tak pro servery, či jiné provozně nutné přístroje.

UPS funguje na principu akumulátoru. Pokud není dodávka elektřiny z primárního zdroje přerušena, je baterie udržována v nabitém stavu. V okamžiku výpadku proudu zajišťuje napájení zařízení až do obnovení napětí, případně do svého vlastního vybití. Doba, po kterou UPS udrží konkrétní zařízení v chodu, je dána kapacitou akumulátorů a velikostí zatížení. Pohybuje se od několika minut až po několik hodin.

Nabídku záložních zdrojů můžete najít zde. Pro profesionální instalaci kontaktujte obchodní oddělení na obchod@comes.cz nebo tel. +420 225 091 211.

Poslední články:

Seznam příspěvků