PUBLIKOVÁNO 15. 5. 2015

Zase mi nefunguje počítač

Realita, se kterou se v současnosti potkává mnoho uživatelů informačních technologií v zaměstnání i v soukromí. Stres z vědomí, že zase bude něco v nepořádku, se stále stupňuje. Je paradoxem, že i když nakupujeme stále výkonnější a technologicky vyzrálejší prostředky výpočetní techniky, starost o jejich provozuschopnost je stále obtížnější, časově náročnější a v konečném důsledku celkově dražší. V čem je problém a jak se ho zbavit, Vám naznačí následující text.

V podstatě je to velmi jednoduché. Všechno chce své. Zkuste se podívat kolem sebe a zamyslete se nad tím, jak ve své společnosti máte péči o informační technologie zabezpečenu. Stačí si udělat takový malý audit služeb, činností (procesů) a odpovědnosti za jejich správnou funkci. Budete překvapeni, co vše se dělá nedokonale, nebo Vám úplně chybí. Stará se někdo o pravidelné aktualizace systémů a aplikací? Má někdo na starosti zálohování Vašich dat? Kontroluje to někdo? Stará se někdo o komunikace? Jak je to s Vaším antiviremantispamem a firewallem? Je Vaše síť vůbec bezpečná? Mnoho otázek a bohužel ve většině případů i hodně nejasných odpovědí. Naštěstí je tu již řešení. Zatím není tak obvyklé, ale o to více spolehlivé. Nesnažte se tyto činnosti zabezpečit ze svých zdrojů, je to drahé, nedokonalé a neefektivní. Zabývejte se tím, v čem jste dobří a co Vás živí. To ostatní si kupte jako službu. Určitě se Vám to vyplatí.

Zaplať Pán Bůh, pryč jsou časy, kdy si odborníci z různých oborů stavěli po sobotách a nedělích chaty a domky
a v garážích si sami opravovali své plechové miláčky. Dokonce i na opravu televize jsme si sjednávali „fundované odborníky“, takzvané meloucháře. Nic proti tomu, když se jedná o hobby, ale tenkrát to byla ekonomická nutnost. Když někdo něco chtěl, musel se o to sám, a tím myslím osobně, postarat. Musím konstatovat, že i když je tato doba, a v to doufejme, nenávratně pryč, stále nás ovlivňuje. Syndrom Ferdy Mravence „Práce všeho druhu“ je stále přítomen. Znám mnoho obchodníků, právníků,
ale i lékařů, kteří si mysleli, že údržba výpočetní techniky je něco vedlejšího a nedůležitého. Sami pak touto činností trávili mnoho času, místo aby se věnovali své profesi. Musím podotknout, že někteří i se slušnými výsledky, ale… .

Česká improvizace a pověstné české ručičky jsou stále na místě. Je to dnes ale zapotřebí? Nebylo by lepší, kdyby se oni odborníci věnovali stoprocentně své profesi? Určitě ano. Já si též sám nebudu operovat slepé střevo (ani nevím, kde ho mám) a určitě nebudu sepisovat smlouvu na prodej domu. Vy zajisté také ne. Je ale s podivem, že v IT to tak často není. Povědomost o IT službách je stále mizivá a ochota svěřit své IT do rukou cizí společnosti je minimální. Přitom je to nelogické a důvody k takovémuto postoji jsou nejasné.

Outsourcing služeb je pro někoho naprosto nepřijatelné heslo a přitom si kolikrát ani neuvědomí, že ho vlastně již dlouhou dobu používá. Úklidová firma, nebo hlídací společnost, je také vlastně poskytovatel outsourcovaných služeb. V těchto případech jste určitě zjistili, že zaměstnávat vlastního hlídače či uklízečku by bylo nerentabilní. U outsourcingu služeb v oblasti IT je to podobné. Navíc je tu spousta výhod. IT firma nikdy nespí, nemá dovolenou ani nemocenskou, je levnější, a to nejdůležitější, je stále v obraze. V čem je tedy problém? Někdy je to ego managementu či samotných uživatelů.
To přece zvládneme sami, zní argument. Jindy zase blokuje rozhodnutí přehnaná obava z předání něčeho osobního, firemního a obecně důvěrného. A v nejhorším případě jde o naprostou neznalost a nekompetentnost. Ve všech příkladech je to špatně. Správa výpočetní techniky externí firmou Vám tyto argumenty určitě vyvrátí. Je pravda, že k tomuto kroku je určitá míra odvahy bezesporu zapotřebí, ale mohu Vás ujistit, že se vyplatí. Správně sestavená služba, reflektující na všechny důležité aspekty provozu Vašeho IT, zakotvená v přehledné a fundovaně sestavené smlouvě, Vám určitě přinese požadovaný klid a spokojenost.

Povzdech „Zase mi nefunguje počítač“ bude pro Vás minulostí.

Poslední články:

Seznam příspěvků