Více jak 25 let jsme
Vaše externí IT oddělení

Outsourcingu a poradenství v oblasti IT se naše firma věnuje od roku 1991. Díky dlouholetým zkušenostem dokážeme profesionálně zajistit efektivní a bezproblémový chod Vašich IT systémů po hardwarové i softwarové stránce. Nechte starost o své IT na nás a věnujte se v klidu svému businessu. Víme, jak na to!

Nabízíme širokou škálu kvalitních produktů

Antiviry

Antiviry

Antivir je software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého softwaru. Antiviry by měly tvořit 3 stupňovou ochranu. První stupeň firewall, druhý stupeň poštovní server a třetí stupeň stanice a servery. Nabízíme Vám několik druhů antivirů světových značek.

Antiviry

Antispamy

Antispam je inteligentní systém, který se snaží identifikovat spam, případně ho mazat. Spam je nevyžádaná pošta, která je hromadně rozesílána uživateli nebo roboty z většinou neexistujících adres.

Antiviry

Firewall

Jak již název napovídá, zajišťují „ochrannou zeď“, mezi Vaší společností a okolním světem. Firewall chrání zařízení, která jsou zapojena za ním, před různými typy útoků, včetně těch, které umožní útočníkovi převzít kontrolu nad zařízením.

Antiviry

Komunikace

Pro úspěšný chod Vaší firmy je zajištění bezpečné a fungující komunikace naprosto zásadní. Jestliže potřebujete vyřešit poštu nebo vzdálené připojení, rádi Vám pomůžeme.

Antiviry

IT systémy

Pro zajištění provozu požadovaných ICT technologií je zapotřebí mít k dispozici výpočetní systémy různých typů, rozsahů i různé složitosti. Zároveň je nutné vytvořit dostatečně silnou a funkční síť pro zajištění funkčnosti.

Antiviry

Zálohování dat

Bez stoprocentně fungující zálohy dat si dnes chod firmy ani nelze představit. Poskytujeme oficiální licence profesionálních zálohovacích programů a služby spojené se zálohováním firemních dat.

Antiviry

Office 365

Office 365 je balíček služeb a kancelářského softwaru, který je poskytován firmou Microsoft, na bázi ročního nebo měsíčního předplatného. Mimo klasického balíčku Office nabízí i mnoho dalších funkcionalit.

Antiviry

Další produkty

Kromě výše uvedeného dále poskytujeme například licenci na evidenční systém ALVAO či systém pro efektivní správu dokumentů M-Files.

Další služby,
které nabízíme

V rámci našeho hesla - komplexní IT služby, nabízíme kromě IT outsourcingu i mnoho dalších služeb, tak abychom zajistili kompletní chod IT všech našich zákazníků.

všechny služby

Píšeme také zajímavosti na náš blog

Náš zákazník CPOS spoléhá na Kerio Connect a Kerio Control při ochraně svého digitalizovaného podnikání

S cílem posílit integritu lokální sítě firmy a snížit rizika případných kybernetických incidentů nasadila společnost COMES, spol. s r.o., u svého partnera českého výrobce a dodavatele ocelových konstrukcí, komunikační a bezpečnostní produkty Kerio Connect a Kerio Control. Uživatelé tak získali přístup k poště z mobilních zařízení, firemní síť chrání výkonnější firewall a bezpečná VPN připojení. […]

GDPR a likvidace dat

GDPR neboli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů je legislativa, která platí od 25. 5. 2018. Nařízení přináší mnoho povinností pro firmy i instituce. Jedním z práv fyzických osob je smazání osobních údajů z firemních záznamů (právo být zapomenut)...